• Home
  • |
  • EU Bulletin

DTO Mart 2018 AB Bülteni

?

İMEAK DTO AB Bülteni _            _______         ______ __  ___________________  ___   __________________________________________________________  MART 2018

 

ECSA ve WSC, AB Raporlama Formaliteleri Direktifinin revize edilmesini istiyor

Avrupa Komisyonu'nun, AB limanlarına uğrayan gemilerin karşı karşıya kaldığı zorlu, masraflı ve uyumsuz raporlama gerekliliklerini gidermek amacıyla Raporlama Formaliteleri Direktifi'nin (Reporting Formalities' Directive) revize edilmesine yönelik bir tasarıyı bu sene Mayıs ayının başında yayınlanması bekleniyor. Mevcut karmaşık ve mükerrer raporlama gereklilikleri, deniz taşımacıları ve müşterileri için hem verimlilik kaybına neden oluyor, hem de gemi mürettebatı için gereksiz iş yükü ve stres yaratıyor. Tüm AB limanlarında aynı operasyonlar ve süreçler için aynı verilerin belirli bir yöntemle teslim edilmesini mümkün kılacak gerçek bir "Avrupa Tek Pencere" sistemine ihtiyaç duyuluyor. Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) ve Dünya Denizcilik Konseyi (World Shipping Council-WSC); AB kurumlarını, deniz taşımacılarının ve AB ekonomisinin faydasına olacak yeni bir Avrupa raporlama formaliteleri çerçevesini önermeye, kabul etmeye ve uygulamaya davet ediyor. ECSA ve WSC'ye göre söz konusu revizyon aşağıdaki ilkelere dayanmalıdır:

1. Yük ve gemiler için tüm AB limanlarında geçerli bir veri raporlama gereklilikleri listesi

Hâlihazırda gemiler ve yüklere yönelik veri raporlama gereklilikleri, AB Ülkeleri arasında ve hatta aynı ülkenin limanları arasında farklılıklar göstermektedir. Bu durum, raporlama gerekliliklerini karşılayacak maksimum uyumlu veri setinin kabul edilmesiyle düzeltilmelidir. Veri öğeleri düzgün şekilde değerlendirilmeli ve gerekli olmayan veriler silinmelidir. Verilerin yeniden gönderilmesi ve AB çapında yeniden kullanılması için söz konusu veri öğelerini gönderirken kullanılan mesaj formatının ve yapısının uyumlu hale getirilmesi çok önemlidir.

2. Gerçek bir Avrupa Denizcilik Tek Penceresi (EMSW) ile ticaretin kolaylaştırılması

Bütün raporlama gerekliliklerini yerine getirmek üzere tek bir AB ara yüzü bütün deniz taşımacılarının ilgisini çekmektedir. Deniz taşımacıları tarafından Birlik Gümrük Koduna uygun olarak beyan edilen deklarasyonlar da dâhil olmak üzere, böylesi bir dosyalamanın bir AB Denizcilik Tek Penceresi aracılığıyla kabul edileceğine dair tam bir anlaşma olmalı ve ilgili tüm AB ve ulusal idareler yasal garanti vermelidir. Bu da ilgili ulusal idareler, AB düzeyindeki idareler ile bilgi sistemleri ve süreçleri arasında benzeri görülmemiş seviyede bir entegrasyonu gerekli kılacaktır.

3. Verilerin ibrazı, paylaşımı ve yeniden kullanımı için doğru çerçeve

Yeni sisteme dâhil edilmesi gereken temel özellikler, "bir kere bildirme" (reporting once), tek giriş noktası, veri paylaşımı ve dijitalleşmeyi kapsamalıdır. Söz konusu özellikler, deniz taşımacılarının raporlama gerekliliklerine uyum sağlarken karşılaştıkları idari yükleri azaltmaya yönelik ana araçlardır. Verilerin etkin şekilde kullanımı ve yeniden kullanımı firmalardan idarelere (business to authorities – B2A) etkin veri akışının temelini oluşturmakta olup, tüm lojistik zincirin işleyişini geliştirecek, Avrupa'da rekabetçiliği ve çevre dostu deniz taşımacılığı rotalarının kullanımını güçlendirecektir. (Kaynak: ECSA)

Avrupalı armatörler, ABD çelik ve alüminyum gümrük vergileri tasarısından rahatsız

Avrupalı armatörler, ABD Başkanı Donald TRUMP'ın bazı çelik ve alüminyum ürünlerinin ABD'ye ithalatında ek vergiler uygulanması kararına karşı çıkıyorlar.

ECSA Genel Sekreteri Martin DORSMAN: "Çeliğe % 25 ve alüminyuma % 10 ithalat vergisi koymaya dair söz konusu korumacı karar, transatlantik ilişkiler ve küresel piyasalar üzerinde kuşkusuz olumsuz bir etki yaratacaktır.  Avrupa Denizcilik Topluluğu bu gelişmeyle ve büyük çaplı bir ticaret savaşı potansiyeliyle yakından ilgileniyor. AB liderlerinin tepkilerinden öğrendiğimize göre, gümrük vergilerinin diğer ürünleri de baskılayabileceği açıktır. Büyük çaplı bir ticaret savaşı kimsenin yararına olmayacaktır" dedi.

Diğer hiçbir taşımacılık moduyla mümkün olmayan bir ölçekte ürün ithalatına ve ihracatına olanak veren deniz taşımacılığı, küresel ticaretin omurgasıdır. Deniz taşımacılığı var olabilmek için küresel ticarete ihtiyaç duyar, aynı şekilde küresel ticaret de etkin bir denizcilik endüstrisine muhtaçtır. Küresel ticari malların yaklaşık % 90'ı uluslararası denizcilik endüstrisi tarafından taşınmaktadır ve AB denizcilik şirketleri bu küresel endüstrinin büyük oyuncularıdır.

Dünya deniz ticaret filosunun % 40'ını kontrol eden Avrupalı armatörler, dünyanın her yerinde deniz taşımacılığı hizmeti vermektedirler. Söz konusu ticaret, Uzak Doğu ve Latin Amerika gibi AB üyesi olmayan ülkeler arasındaki ticareti de kapsamaktadır. Nitekim pek çok denizcilik şirketinin ticari faaliyetlerinin çoğunluğu AB'nin dışında gerçekleşmektedir. Avrupalı armatörler bu bağlamda, ABD'yi serbest ticaret ilkesine saygı duymaya ve geniş ölçekli bir ticaret savaşını engellemeye çağırıyorlar. (Kaynak: ECSA)

2018 Dünya Kadınlar Günü: ŞİMDİ Zamanıdır

Avrupalı armatörler ve taşımacılık işçileri; kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarının kutlandığı ve aynı zamanda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik eylem çağrısı anlamına da gelen Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte kutladılar. Dünya Kadınlar Günü'nün bu seneki teması "ŞİMDİ zamanıdır" oldu.

ECSA ve Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF), taşımacılık sektöründeki kadınlar ve erkekler için eşit fırsatların geliştirilmesi amacıyla bir Bildiri imzaladılar. ECSA ve ETF aynı zamanda, taşımacılık sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefleyen kurumları iyi uygulamalarını paylaşmak üzere bir araya getiren Değişim İçin Avrupa Platformu'nun[1] da kurucu ortaklarıdır.

Bununla birlikte, denizcilik endüstrisini kadınlar için daha cazip ve emniyetli bir çalışma alanı haline getirmek maksadıyla ulusal düzeyde yapılması gereken daha çok şey bulunuyor. ECSA ve ETF bu konuda bir eylem planı geliştiriyorlar.

ECSA sözcüsü Tim SPRINGETT "Denizcilik endüstrisinin en iyi gizlenen sırlarından biri, özel olarak cinsiyet eşitliğine adanan belgeleri hariç tutarsak, 2006 ILO Denizcilik Çalışma Konvansiyonu'nun cinsiyete en fazla duyarlılık gösteren Uluslararası Konvansiyon olduğudur. Ulusal birliklerimiz tarafından gerçekleştirilen en iyi uygulamaları, Tüm AB'de harekete geçilmesini teşvik etmek amacıyla sergilemek istiyoruz. Sonuncu sosyal diyalog toplantısında, fiziksel şiddet ve tacizin sektörde halen bir problem olarak var olmaya devam ettiğine dair bir tanıklık dinledik. Bu durumlar çoğunlukla bildirilmediği için, Avrupa ya da ulusal düzeylerdeki sosyal ortakların sürekli takibini gerekiyor. İş yerinde tacize ve şiddete sıfır tolerans göstereceğimize dair taahhüdümüzü yineliyoruz" dedi.

ECSA ve ETF, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle, denizcilikle ilgili iş yerlerinde taciz ve şiddetle mücadele etmeye yönelik oldukça kullanışlı araçlar üretti. Bu araçlar, ECSA ve ETF'nin web sitelerinde erişilebilir durumda olan çeşitli kılavuzlar, bir eğitim filmi ve el kitabıdır. Çalışma, ILO tarafından kabul edilmiştir ve MLC'deki son bir değişiklik tüm armatörlerin zorbalık ve taciz karşıtı tedbirleri kabul etmesini önermektedir.

ETF sözcüsü Mark DICKINSON: "ETF, kadınların deniz taşımacılığına katılımını artırmak amacıyla sosyal ortaklarla çalışmaya güçlü bir bağlılık göstermektedir. Bu çalışmalar, özellikle iş kalitesinin artırılmasını, aktif işe alım ve işteki sürekliliği sağlama politikalarını, makul iş – yaşam dengesinin teşvik edilmesini ve dijital çağındaki işlerin gerektirdiği yetkinlik ve deneyimi elde etmeleri konusunda kadınlara destek olmayı kapsamaktadır. Bu alanlarda ilerleme sağlayarak; deniz taşımacılığının cinsiyete daha duyarlı hale geldiğinden, gemilerin zorbalıktan arınmış ve daha güvenli çalışma alanları olduğundan ve cinsiyete bakılmaksızın tatmin edici ve ümit verici kariyerler sağladığından emin olacağız" dedi. (Kaynak: ETF)

EMSA'dan Entegre Denizcilik Hizmetleri

AB Üyesi Devletler ve AB kurumları, denizcilik alanındaki çok farklı faaliyetlerin net bir resmini elde etmek üzere EMSA'nın Entegre Denizcilik Hizmetlerini (Integrated Maritime Services – IMS) kullanmaktadırlar. Entegre Denizcilik Hizmetleri; deniz emniyeti ve güvenliği, çevre denetimi, sınır kontrolü, savunma, balıkçılık ve hukuki yaptırım dâhil olmak üzere çok çeşitli konularda destek sunmaktadır. Doğrudan AB Üyesi Devletlere sunulan söz konusu hizmetler, Devletleri ana donanımın ve yazılımın satın alınması ve yönetilmesinin doğurduğu maliyetlerden ve karmaşadan kurtarıyor.

Hizmetler; masaüstü, dizüstü ve mobil cihazlarda mevcut bulunan online bir grafiksel kullanıcı arayüzü üzerinden sunuluyor. Kullanıcılar EMSA'nın Denizcilik Destek Hizmetleri (EMSA's Maritime Support Services – MSS) aracılığıyla 7 gün 24 saat tam operasyonel destekten faydalanabiliyorlar.

EMSA, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özel olarak uyarlanmış hizmetler üremek amacıyla, son kullanıcılar tarafından sağlanan veriler de dahil olmak üzere değişik tiplerde verileri entegre etmek için bir platform oluşturmuştur.  Söz konusu hizmet, farklı gemi raporlama / izleme sistemlerinden, Yeryüzü Gözlem uydusu uzaktan algılama ürünlerinden, Otomatik Davranış İzleme (Automated Behaviour Monitoring – ABM) uyarı araçlarından, Geliştirilmiş Arama & Kurtarma işlevinden ve geniş kapsamlı met-ocean bağlantılı bilgilerden elde ettiği denizcilik verilerini bir araya getirmekte ve böylece bir yandan genel denetleme ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da kapsamlı bir denizcilik resmi sunmaktadır. (Kaynak: EMSA)

Denizcilik yatırımlarını yönlendirecek Sürdürülebilir Finansal Prensipler

Mart ayında Meksika'da gerçekleştirilen Dünya Okyanus Zirvesi'nde; Avrupa Komisyonu tarafından ve Avrupa Yatırım Bankası, Galler Prensi'nin Uluslararası Sürdürülebilirlik Birimi ve Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) ortaklığı ile Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Finans Prensipleri yürürlüğe konuldu.

Söz konusu prensipler; denizlerin karşı karşıya kaldığı aşırı avlanma, yükselen deniz seviyesi ve plastik kirliliği gibi zorluklarla mücadele etmeyi amaçlayan yatırımları yönlendirecek isteğe bağlı prensiplerdir.

Avrupa Birliği'nin Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu Bakanı Karmenu VELLA, "AB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2017 Denizlerimiz Konferansı'nda verilen bu önemli taahhütte ilerleme kaydedildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Mavi ekonominin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen açık yönergelerin önemi artık geniş ölçüde kabul edilmiştir ve bu umut vericidir" dedi.

9 Mart 2018 tarihinde sunulan prensipler, Avrupa Komisyonu'nun Sürdürülebilir Finansal Eylem Planı (Sustainable Finance Action Plan) ile aynı doğrultudadır. Prensipler aynı zamanda, tarihi Paris Anlaşmasının uygulanması ve AB'nin sürdürülebilir kalkınma gündemi yolunda atılan önemli adımlardan biridir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Dünya Limanları Sürdürülebilirlik Programı başlatıldı

Dünya Limanları Sürdürülebilirlik Programı (World Ports Sustainability Program – WPSP), Anvers Limanı'nın ev sahipliğinde, liman ve denizcilik endüstrisinden 250'inin üzerinde profesyoneli bir araya getiren üst düzey bir etkinlikte faaliyete geçirildi. Söz konusu etkinliğin açılışı 22 Mart 2018 tarihinde Belçika Kraliçesi Mathilde tarafından yapıldı.

WPSP Programı, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlanması konusunda limanların küresel liderliğini ortaya koymayı ve yerel halklar ve limanların bulunduğu daha geniş bölgeler için sürdürülebilir katma değer yaratılmasında iş dünyası, hükümet ve toplumsal paydaşlarla bir araya gelebilmeleri için liman aktörlerini dünya çapına güçlendirmeyi amaçlıyor.

WPSP, web sitesi (http://www.sustainableworldports.org) üzerinden en iyi uygulamaların küresel bir kütüphanesini ve programa ortak olarak katılan limanlarla alakalı uluslararası örgütlerin projeleri ve girişimleri için bir portal oluşturacaktır. Program ayrıca, yeni katılımcı projeler için bir düşünce kuruluşu ve gelişim alanı haline gelmeyi ve küresel liman sektörünün sürdürülebilirlik performansı hakkında düzenli olarak raporlar oluşturmayı amaçlamaktadır. (Kaynak: ESPO)

2018 Avrupa Denizcilik Günü

Avrupa Komisyonu'nun Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü, AB'nin Bulgaristan Başkanlığı ve Burgaz Belediyesi, 31 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihleri arasında Bulgaristan – Burgaz'da düzenlenecek olan 2018 Avrupa Denizcilik Gününe katılımcıları davet ediyor. Avrupa Denizcilik Günü'nde katılımcılara aşağıdaki olanakların sunulacağı ifade edilmektedir:

  • 20'ye yakın çalıştay,
  • Karadeniz'e kıyı ülkelerden Bakanların katıldığı bir açılış,
  • "Black Sea Big Bang" konulu üst düzey bir tartışma: sürdürülebilir mavi büyümenin teşvik edilmesi, Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik gelişimi için işbirliğinin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi,
  • Mavi Büyüme projelerine yönelik AB fonlarına erişimi kolaylaştırma yollarının ele alındığı bir oturum,
  • Pek çok yan etkinlik ve herkese açık faaliyetler.

Etkinliğe katılım için 25 Mayıs 2018 tarihine kadar https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgscic/EMD_2018/e/ce/ internet bağlantısı üzerinden başvuru yapılabileceği, Ayrıca 20 Nisan 2018 tarihine kadar başvurulması halinde Avrupa Denizcilik Günü sergisinde stant rezerve edilebileceği belirtilmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

01.01.2018 – 03.04.2018 tarihleri arasındaki Paris MOU kapsamında Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2018 – 03.04.2018 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 1 Türk Bayraklı gemi (Belçika- Anvers) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hiz. A.Ş.       -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-Gemi Sahibi Firmalar                                                -WISTA Türkiye Derneği

-TAIS[1] Değişim İçin Avrupa Platformu hakkında daha fazla bilgi için İMEAK DTO Aralık 2017 AB Bülteni'ne bakabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Telefon:252 0130-462 E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

AB_Mart2018.pdf