• Home
 • |
 • EU Bulletin

DTO Şubat 2018 AB Bülteni

?

İMEAK DTO AB Bülteni _            _______         ______ __  _________________________________________________________________________  ___   ______ŞUBAT 2018

 

2018 : "Çok Modlu Taşımacılık Yılı"

Avrupa Komisyonu, Avrupa vatandaşlarının yaşam kalitelerini artırmak ve Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak amacıyla CO2 emisyonlarının ve hava kirliliğinin azaltılmasına kendini adamış durumdadır. Komisyon aynı zamanda, Avrupa taşımacılığının emniyetli olmasını ve taşımacılık endüstrilerinin küresel pazardaki rekabetçiliğini sürdürmesini de istemektedir. AB'nin Taşımacılıktan Sorumlu Bakanı Violete BULC bu hedefleri desteklemek üzere, 2018 yılının çok modluluğun AB taşımacılık sistemi için öneminin artırıldığı "Çok Modluluk Yılı"  (Year of Multimodality) olarak adlandırılması çağrısında bulundu.

Bir yolculukta farklı taşımacılık modları ya da araçlarının kullanılması anlamına gelen çok modlu taşımacılık konsepti, hem yük hem de yolcu taşımacılığı için geçerlidir. Çok modlu taşımacılık; elverişlilik, hız, maliyet, güvenirlik, öngörülebilirlik gibi farklı modların sahip olduğu güçlü yanlardan faydalanır, insanlar ve ürünler için yollardaki yoğunluk baskısının azaltılmasına yardımcı olacak ve tüm sektörü daha çevre dostu, emniyetli ve düşük maliyetli hale getirecek olan verimli taşımacılık çözümlerini sunar. Çok modlu taşımacılık bu bağlamda, gerçek anlamda sürdürülebilir ve entegre taşımacılık sisteminin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. "Çok Modlu Taşımacılık Yılı" süresince, tüm AB taşımacılık ağı için daha iyi altyapı, bağlantı, teşvik ve dijital çözümlerin araştırılması yoluyla çok modlu taşımacılık desteklenecektir. Avrupa Komisyonu yıl boyunca, taşımacılık sektörünün tümüyle entegre bir sistem olarak işleyişini geliştirecek bir dizi yasal ve siyasal girişimde bulunacak ve çeşitli etkinlikler düzenleyecektir.

2018 Çok Modlu Taşımacılık Yılı'nın önemli temaları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Elektronik taşıma belgeleri tasarısına, dijital koridor bilgi sistemlerine ve çok modlu seyahat bilgilendirme ve biletleme konularına odaklanan dijitalleşme;
 • Kombine Taşımacılık Direktifi'nin revizyonu ve dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi üzerine yeni bir çalışma aracılığıyla çok modlu taşımacılığın geliştirilmesine yönelik ekonomik teşviklerin kullanılması;
 • İnovasyonun ve çok modlu taşımacılık altyapısının fiziksel ve dijital olarak, özellikle Avrupa'yı Birleştirme Aracı (CEF), Ufuk 2020 (Horizon 2020) ve bir sonraki Çok Yıllı Finansal Çerçeve'nin (MFF) hazırlanması ve araştırma ve inovasyona yönelik yeni Çerçeve Programı bağlamında desteklenmesi;
 • Çok modlu taşımacılık seyahatlerinde yolcu haklarını koruyacak bir yasal çerçeve için çalışılması;
 • Özellikle akıllı şehirler bağlamında, diğer modlarla entegre olmuş "aktif hareketliliğin" teşvik edilmesi. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupalı armatörler AB-Britanya ticaret çerçevesinin bir an evvel netleştirilmesini istiyor

Avrupalı armatörler, Avrupa Parlamentosu Taşımacılık Komitesi'nin "Brexit'in Deniz Taşımacılığı Üzerindeki Etkileri" konusunda 20 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirdiği bir oturumda Brexit'le ilgili bazı önemli meselelere değindiler.

ECSA Genel Sekreteri Martin DORSMAN söz konusu oturumda, Avrupalı armatörlerin uzun dönemli hedeflerini ele aldı ve şunları söyledi: "AB'nin denizcilik şirketlerinin ticaret yapacağı rekabetçi bir yer olmaya devam etmesi çok önemlidir. Bu, herkes için fırsat eşitliğinin sağlanması ve AB-Britanya arasında yakın işbirliği anlamına gelir. AB'nin ve İngiltere'nin deniz taşımacılığına ve genel anlamda küresel ticarete yönelik uluslararası kural ve standartların savunucusu olması gerektiğine inanıyoruz."

ECSA bu bağlamda, armatörler için üç acil önceliğe vurgu yapmaktadır: İngiltere ve AB arasında deniz yoluyla engelsiz ticaret; gemiadamlarının, kıyı personelinin ve yolcuların serbest dolaşımı; iç ticarete ve açık deniz sektörüne serbest piyasa erişimi.

Brexit'ten önce AB ve İngiltere arasındaki yük trafiğinde 1993 yılında 1 milyon kamyon kullanılmışken, muazzam bir artış yaşanarak 2015 yılında bu sayı 4 milyona yükselmiştir. Bu oran, İngiltere ve İrlanda arasında ise 1993 yılında 54.000 kamyondan 2015 yılında 392.000 kamyona yükselişe tekabül ediyor.

DORSMAN: "Brexit'ten sonra - eğer AB ve İngiltere işe yarar bir çözüm bulamazsa - göç ve bitki sağlığı kontrol kuralları ile alakalı kontrol ve denetimlerle birlikte bir yük bildirgesi gerekli olacaktır. Bu da çok sayıdaki kamyon ve treyler için yeterli yere sahip olmayan limanlarda fazla yığılmalar olacağı ve yığılma problemleri nedeniyle son dakika tedarik zincirlerinin olmayacağı anlamına gelir" diyerek uyarıda bulundu. DORSMAN ayrıca, "gemiadamlarının ve şirket çalışanlarının serbest dolaşımını garanti altına almalıyız. AB ya da İngiltere gemilerinde çalışan üçüncü ülke gemidamlarına İngiltere'ye kolay erişim imkânı verilmelidir. Aynı şekilde, iki tarafın da İngiltere'nin ve AB'nin çıkarları için gemiadamlarının sertifikalarını tanımaya devam etmesi önemlidir" dedi.

Gemiadamları için üçüncü acil öncelik, iç ticarete ve açık deniz sektörlerine hiçbir pazar erişimi engelinin olmamasıdır. 1849 yılında tüm bayrak kısıtlamalarını ortadan kaldıran İngiltere'nin uluslararası ticareti serbest rekabete açık olmalıdır. İngiltere'nin iç pazarı her bayraktan gemiye açıktır ve aynı şekilde AB pazarları da açıktır. Avrupalı armatörlere göre söz konusu karşılıklı pazar erişimi korunmalıdır.  (Kaynak: ECSA)

EMSA, limanlar için LNG yakıt ikmali hakkında yeni bir kılavuz doküman yayımladı

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) liman başkanlıkları ve idareleri için LNG yakıt ikmali kılavuzu yayımladı. Söz konusu Kılavuz doküman, Avrupa Sürdürülebilir Denizcilik Forumu (European Sustainable Shipping Forum) bağlamında, Avrupa Komisyonu (DG Move), Üye Devletler ve denizcilik endüstrisi ile yakın işbirliği içerisine hazırlandı. Kılavuz, emniyeti ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik ortak çabanın bir parçası olarak LNG'nin bir gemi yakıtı olarak kullanımını teşvik eden liman başkanlıkları ve idarelerini desteklemeyi amaçlıyor. Hızlı endüstriyel gelişmeler sayesinde LNG yakıt ikmalinde deneyim kazanan Rotterdam ve Zeebrugge liman başkanlıkları Kılavuz için önemli katkılar sunmuştur. Kılavuz özellikle, tüm tarafların zorluk olarak değerlendirdiği alanlarda bir dizi öneri sunuyor. Bu alanlar: izinler, eş zamanlı işlemler (SIMOPS), güvenlik mesafesi ve uygulanabilir düzenleyici çerçevedir. Kılavuzdaki iyi uygulama önerileri de, LNG yakıt ikmali proje ve operasyonlarının değerlendirilmesi ve desteklenmesi konusunda limanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. (EMSA)

Endonezya denizcilik alanında yeni korumacı kurallar kabul etti

Endonezya'nın yakın zamanda kabul ettiği bir Kanuna göre; kömür, ham palm yağı, pirinç ve hükümetin tedarikine yönelik maddeler yalnızca ulusal deniz taşımacılığı şirketleri tarafından ithalat veya ihracat için taşınabilecektir. Korumacı politikanın açık bir göstergesi olan söz konusu Kanun, Endonezya pazarına eskiden beri giriş yapan Avrupalı denizcilik şirketlerini ciddi şekilde etkileyecektir. Kanunun karşısında yer alan Avrupalı armatörler, kararın Endonezya'nın ticaret ortamını ve yabancı yatırımcıların ülkeye duyduğu güveni tehlikeye atacağı uyarısında bulunuyorlar. ECSA Genel Sekreteri Martin DORSMAN da, AB ve Endonezya'nın serbest ticaret anlaşması hakkında görüştüğü bir dönemde, Endonezya'da böyle bir kanunun kabul edilmesini endişeyle karşıladıklarını ifade etti. (Kaynak: ECSA)

AB Emisyon Ticareti Sistemi reformu: Avrupa Konseyi 2021 – 2030 dönemi için yeni kuralları onayladı

Avrupa Konseyi, 2020 yılından sonra geçerli olacak AB Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) reformunu resmi olarak 27 Şubat 2018 tarihinde onayladı.

Revize edilen ETS direktifi, AB'nin 2030 iklim ve enerji çerçevesi kapsamında kabul edilen sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar en az % 40 oranında azaltması hedefine ulaşması ve Paris Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi doğrultusunda attığı önemli bir adımdır.  

Buna göre Emisyon Ticareti Sistemi aşağıdaki unsurların ilave edilmesiyle yeniden düzenlenmiştir:

 • Emisyonların toplam hacminin üst sınırı, her yıl % 2,2 oranında azaltılacak;
 • Piyasa istikrar rezervi kapsamında rezerve çekilecek ödenek sayısı 2023 yılının sonuna kadar geçici olarak ikiye katlanacak;
 • Piyasa istikrar rezervinde belirli bir seviyenin üstündeki ödeneklerin geçerliliğinin sınırlandırılmasına yönelik yeni mekanizma 2023 yılında faaliyete geçecek.

Revize edilmiş ETS direktifinde ayrıca, denizcilik endüstrisini karbon kaçağı riskine karşı korumaya yönelik birtakım yeni koşullar da bulunmaktadır.

Avrupa Konseyi tarafından 27 Şubat'ta resmen onaylanan revizyon, yasama sürecindeki son adımdır. Yeni direktif, resmi gazetede yayımlanmasını takip eden 20. günde yürürlüğe girecektir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

AB Atlantik Eylem Planı: 6 Milyar Euroluk Yatırım

Atlantik Eylem Planı kapsamındaki girişimlerin yarıyıl değerlendirmesini yapmak üzere AB tarafından görevlendirilen bağımsız bir danışmana göre, AB'nin 2013-2020 Atlantik Eylem Planı şimdiye kadar 1200'ün üzerinde yeni denizcilik projesini ve yaklaşık 6 milyar Euro'luk yatırımı teşvik etmiştir. Projelerin çoğu, çevrenin korunması, inovasyon ve artan bağlantı ve toplumsal kapsama (social inclusion) konularıyla alakalıdır.

AB; Portekiz, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İrlanda gibi Atlantik ülkelerinin denizcilik ekonomilerini güçlendirmek amacıyla 2013 yılında Atlantik Eylem Planını başlattı ve 2017 yılının ortasına kadar bu amaca hizmet eden yüzlerce girişim ortaya çıktı:

 • 500 proje, Fransa'da yenilenebilir deniz enerjisinin geliştirilmesinden Portekiz'de yeni biyoteknolojik uygulamalara kadar çevre alanında 2.1 milyar Euro'luk yatırım yapıyor;
 • 750 milyon Euro değerinde 500 proje denizalanı planlaması gibi inovasyonları hedefliyor;
 • Yaklaşık 100 proje, İspanya ve İrlanda'da liman tesislerini geliştirmek yoluyla erişilebilirliği ve bağlantısallığı artırmak için 2,4 milyar Euro'luk yatırım yapıyor;
 • 360 milyon Euro değerinde 100 civarında proje, turizm altyapısının geliştirilmesi gibi yollarla toplumsal kapsayıcılığı geliştirmeyi amaçlıyor.

Projeler için finansman; AB, Avrupa Yatırım Bankası, ulusal, bölgesel ve özel kaynaklar gibi çok çeşitli yerlerden sağlanmaktadır. Yapılan değerlendirmelere göre, Atlantik Okyanusu alanındaki paydaşlar topluluğu, Atlantik Planı ile deniz ve denizcilik projeleri için daha güçlü finansal kaynaklar elde eder hale gelmişlerdir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Mavi ekonomide aktif girişimciler için #BlueInvest 2018 etkinliği Mayıs ayında düzenlenecek

Avrupa Komisyonu, mavi ekonomi konusunda modern şirketleri kamu ve özel yatırımcılarla bir araya getirmeyi amaçlayan üst düzey bir etkinlikte yer alacak aktif girişimciler arıyor. AB Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu Bakanı Karmenu VELLA tarafından düzenlenen ve Avrupa'da kendi alanında ilk olan #BlueInvest 2018, 17 Mayıs 2018 tarihinde Brüksel'de düzenlenecek.

Balıkçılıktan yenilenebilir enerjiye ve biyoteknolojiye kadar deniz kaynaklarını kullanan tüm faaliyetleri kapsayan küresel mavi ekonominin 2030 yılına kadar genel ekonominin iki katı oranında büyümesi bekleniyor. Avrupa için bu, 10,8 milyon istihdam ve yaklaşık 1 trilyon Euro ciro ve aynı zamanda daha temiz enerji, sağlıkta yeni gelişmeler ve güvenilir yiyecekler anlamına gelecektir. Bununla birlikte yatırım ihtiyacı çok büyüktür ve pek çok yenilikçi şirket, ürün ve hizmetlerini piyasaya sunmak için gerekli finansal ihtiyaçtan yoksun durumdadır.

01.01.2018 – 13.03.2018 tarihleri arasındaki Paris MOU kapsamında Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2018 – 13.03.2018 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 1 Türk Bayraklı gemi (Belçika- Anvers) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hiz. A.Ş.       -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-Gemi Sahibi Firmalar                                                -WISTA Türkiye Derneği

                                                                                   -TAIS

Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi           Telefon:252 0130-462                 E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

AB_Subat_2018.pdf