• Home
  • |
  • EU Bulletin

İMEAK DTO Mayıs 2023 AB Bülteni

Sayın Üyemiz,

 

Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

  1. Denizcilikte Teknolojik Beceriler Artış Gösteriyor.

Denizcilik sektöründe teknolojik altyapı ilerledikçe eğitimin önemi de gittikçe artıyor. Bu kapsamda, İngiltere merkezli bir yazılım şirketi tarafından denizcilikte e-öğrenme süreçlerini geliştirecek önemli çözümlerin geliştirildiği duyuruldu.

Söz konusu inovasyonu geliştiren firmanın yazılım sektöründe uzmanlaşan bir kadroyu denizcilik sektörüne taşıdığı ifade edildi.

Konu üzerine yapılan açıklamada; sektör içerisinde vasıflı personelin yetiştirilmesi ve elde tutulmasının sektörün planlaması açısından en zor konulardan biri olduğu, yeni teknolojiler, yeşil yakıtlar ve iyileştirilmiş çalışma yöntemleri sektörü besledikçe sektörde doğru yeteneklere sahip olan operatörlerin başarılı olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada devamla; söz konusu firmanın 2019 yılında e-öğrenme alanında faaliyet gösteren birkaç girişimi satın alarak süreci ilerletmiş olduğu, e-öğrenme, ekip oluşturma ve filo yönetimi ve böylelikle mürettebat ve filo çözümlerinin, müşterilerinin iş süreçlerine çok sıkı bir şekilde entegre edilmiş olduğu, bireysel çözümlerin ve bu çözümleri birbirine bağlayan bir platformun oluşturulduğu, denizcilerle deneyimleri ve eğitimleri arasında bağlantı kurmanın daha iyi kaynak sağlamanın anahtarı olduğu, denizcilik eğitiminin her yeni gelen denizci kuşağıyla birlikte geliştiği ve en son nesli temsil eden kadroların akıllı telefonu ana iletişim aracı olarak gördüğünden telefon veya tabletlerinde eğitim verilmesini bekledikleri, deniz taşımacılığının yeniden tasarlanan düzenlemeleri karşılarken emisyonları azaltma baskısı altında önümüzdeki iki veya üç yıl içinde zor kararlar alacağı, böylelikle daha başarılı şirketlerin ya maliyet ya da değere dayalı olacakları bir rota izleyecekleri ve süreç içinde nerede olmak istediklerini tanımlamalarının gerektiği dile getirildi. (Kaynak: Lloyd’s List)

  1. Lloyd’s Register ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası Mürettebat Öngörü Yazılımına Yatırım Yapmak İçin İşbirliği Yapıyor.

Lloyd's Register (LR) tarafından yapılan açıklamada; Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping – ICS) tarafından geliştirilen ve dünyanın önde gelen çalışma ve istirahat süreçlerini düzenleme yazılımı olan ISF Watchkeeper'ın %50 hissesini satın aldığı, söz konusu satın almanın LR'nin ICS ile birlikte ISF Watchkeeper'ın ortak sahibi olmasıyla sonuçlanacağı, ortaklığın denizcilik endüstrisinde mürettebat ve çevre güvenliği standartlarını iyileştirmek için iki kuruluşun uyum ve endüstri uzmanlığını birleştireceği ifade edildi.

ICS tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; ortaklık yapılan yazılım olan ISF Watchkeeper’ın küresel gemi operatörlerinin mürettebatının istirahat saatlerini Gemi Adamlarının, Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (Standards of Training Certification and Watchkeeping- STCW) ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (Maritime Labour Convention - MLC) uyarınca planlamalarına, yönetimlerine ve raporlamalarına yardımcı olan bir dijital çözümler paketi olduğu ve ilk olarak ICS ile bir firmanın desteğiyle geliştirildiği ve süreç içinde denizcilik şirketlerinin denizcilerin çalışma ve dinlenme saatlerine uymasına yardımcı olmak için endüstri lideri standart bir yazılım haline geldiği, yazılımın hali hazırda 180.000'den fazla denizci tarafından istirahat saatlerinin hesaplanması ve çalışma programlarının planlanması için kullanıldığı belirtildi. (Kaynak: ICS)

  1. Karbon Emisyonlarının Ölçülmesi İçin Karbon Hesaplayıcısı Uygulamaya Alındı.

Japonya menşeili küresel konteyner ve denizyolu taşımacılığı şirketi tarafından yapılan açıklamada; karbon emisyonunu seyir halinde ölçen bir hesaplayıcının tasarlanarak kullanılmaya başlandığı, söz konusu aracın varış yerine kadar olan toplam mesafeyi ve toplam karbondioksit emisyonlarını ölçtüğü duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak ilgili inovasyonu geliştiren firma tarafından yapılan açıklamada; teknolojik çözümün sürdürülebilir taşımacılık çözümleri arayan ve kendi kargo emisyonlarını yönetmek isteyen benzer bütün sektör firmaları ve müşterileri için geliştirildiği ve dünyanın önde gelen klas kuruluşlarından olan Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) tarafından da onaylandığı vurgulandı. (Kaynak: ClassNK, Lloyd’s List)

  1. Alman Elektrik Şirketi Rotterdam'da Mavi Hidrojen Tesisi Planlıyor.

Almanya menşeli elektrik yatırım firmasınca yapılan açıklamada; 2028 yılına kadar Hollanda’nın Rotterdam limanında bir mavi hidrojen tesisinin inşa edilmesinin planlandığı, söz konusu mavi hidrojen tesisinin yılda 300.000 tona kadar üretim yapmak üzere Rotterdam Maasvlakte'de inşa edileceği, planlama aşamaları tamamladıktan sonra tesisin 2028 yılına kadar devreye alınmasının beklendiği duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Rotterdam Liman İdaresi’nce yapılan açıklamada; bölgede yerel hidrojen üretiminin 2050 yılına kadar 2 milyon tona ulaşacağının tahmin edildiği ve aynı tarihe kadar limana 18 milyon ton ithalatın yapılmasının beklendiği, bir diğer küresel petrol akaryakıt firması tarafından da limanda tahmini başlangıç tarihi 2025 olan 200 Megawatt çapında (MW) bir elektrolizör inşaatına başlandığı, düşük karbonlu mavi hidrojenin fosil yakıttan türetilen gri hidrojenin karbon yakalamasıyla üretilirken, sıfır emisyonlu yeşil hidrojenin yenilenebilir enerjinin elektrolizini gerektirdiği, yeşil amonyak ve yeşil metanolün her ikisinin de yeşil hidrojenden elde edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, yeni nesil enerji kaynakları uzmanlarınca yapılan açıklamada; Avrupa Birliği’nin (AB) yerel yeşil hidrojen tedarikinin güvence altına alınması çabalarını yoğunlaştırdığı ve AB organlarının FuelEU Maritime Yönetmeliği için son müzakerelerin ve Yenilenebilir Enerji Direktifinin revizyonunun ardından nakliye ve ulaşım için yenilenebilir hidrojen hedeflerini belirlemeyi kabul ettiği ifade edildi. (Kaynak: Rotterdam Liman İdaresi)

  1. Küresel Firmalar Denizcilik Dijital Girişim Stüdyosu Oluşturmak İçin Bir Araya Geldi.

Söz konusu konsorsiyum üyeleri tarafından yapılan açıklamada; dijital stüdyonun amacının denizcilik sektörüyle ilgili denizcilik tedarik zincirinde verimliliği artırmayı amaçlayan girişimler tarafından oluşturulan yenilikçi teklifleri finanse etmek olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; günümüzde denizcilik endüstrisinin karşı karşıya olduğu temel hedeflerden birinin 2030 yılına kadar emisyonların önemli ölçüde azaltılması ve 2050 yılına kadar net sıfır karbona ulaşmak olduğu vurgulandı. Bu hedefin tüm ortaklar tarafından paylaşılan bir vizyon olduğu ve söz konusu stüdyonun denizcilik sektörüne, emisyonların azaltılması, denizcilik endüstrisinin karşı karşıya olduğu sosyal sorunların aşılması ve tedarik zincirinde oluşan verimsizliklerini çözen döngüsel bir ekosistemin kazandırılması konularında yardımcı olacağı, denizcilik sektöründe dijitalleşmenin hızının arttığı ve ancak geniş ölçekli etki ve sürdürülebilirlik sonuçları elde etmek için söz konusu stüdyo gibi ilgi alanlarını uyumlu hale getiren bir ekosistem yaklaşımına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. (Kaynak: Lloyd’s List)

  1. Sıfır Emisyonlu Endüstri Kanunu, Avrupa’nın Güvenliği İçin Deniz Taşımacılığının Stratejik Rolünü Tanımalıdır.

Avrupa gemi sahipleri, Avrupa Birliği’nin 16.04.2023 tarihinde önerdiği Sıfır Emisyonlu Endüstri Kanunu’nu olumlu karşıladı. Kanun, Avrupa’nın güvenliğini artırmak ve Avrupa sektörünün enerji dönüşümünü desteklemek için atılmış bir adım olarak görülmektedir.

Ancak, yeni Kanunun, deniz taşımacılığının Avrupa’nın güvenliği için stratejik rolünün doğru şekilde yer alması gerektiği düşünülmektedir. Deniz taşımacılığı sektörü, Avrupa’nın enerji güvenliği, gıda güvenliği ve mal tedarik güvenliği için temel bir unsurudur. Bu durum, Avrupa denizcilik sektörünün rekabet gücünü desteklemek için önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

Yeni Sektör Kanunu, Avrupa ekonomisinin dekarbonizasyonunu hızlandırmayı amaçlamaktadır. Deniz taşımacılığı, dekarbonizasyonu en zor sektörlerden biridir, bu nedenle sektör için uygun maliyetli düşük ve sıfır karbonlu yakıtların ve teknolojilerin aksaklık yaşanmadan sistemin genişletilmesi önemlidir. Bu nedenle, yenilenebilir biyolojik olmayan kökenli yakıtların (Renewable Fuels of Non-Biological Origin-RFNBOs), “stratejik net sıfır teknolojiler” tanımı içinde yer alması gerektiği değerlendirilmektedir. Böylece özel üretim kapasitesinin hızla geliştirilebileceği öngörülmektedir. Ayrıca ECSA, açık deniz yenilenebilir teknolojileri ile karbon yakalama ve depolama sistemlerinin stratejik net sıfır teknolojiler listesine dahil edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır.

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners’ Associations-ECSA) Genel Sekreteri Sotiris RAPTIS; “Avrupalı gemi sahipleri Sıfır Emisyonlu Endüstri Kanunu’nun, Avrupa sektörünün rekabetçiliğini desteklemekte ve enerji dönüşümünü hızlandırmakta önemli bir rol oynayabileceğine inanmaktadır. Deniz taşımacılığının Avrupa'nın enerji güvenliği, gıda güvenliği ve mal tedarik güvenliği için stratejik rolü uygun şekilde tanınmalıdır. Bu kapsamda, deniz taşımacılığının kritik rol oynadığı offshore teknolojilerinin daha hızlı bir şekilde destek verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak sektörümüzün, temiz ve çevreci denizcilik yakıtları ile teknolojileri için Avrupa tedarik zincirinin geliştirilmesine yönelik henüz net bir planı bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu. (Kaynak: ECSA - Net-Zero Industry Act must recognise strategic role of shipping for Europe’s security | ECSA)

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

imeak_dto_may_s_2023_ab_b_lteni_hk.pdf