• Home
  • |
  • IMO Bulletin

Ekim - Kasım 2019

IMO, Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik eğitimler veriyor.

Gelecekte kendi ülkelerinde denizcilik politikalarına yön verecek yeni nesil denizci liderlerin yetiştirildiği IMO Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde (World Maritime University –WMU), 2-4 Ekim 2019 tarihlerinde Denizcilik Yüksek Lisans Programı öğrencilerine yönelik deniz taşımacılığı politikalarına ilişkin 3 günlük bir seminer gerçekleştirilmiştir. IMO, deniz taşımacılığı politikası oluşturma hususunu denizcilik sektöründe planlama, karar alma ve kanunlaştırma süreçlerinde yol göstermek için uygun bir devlet uygulaması olması ve bir ülkenin sürdürülebilir kalkınması için temel etken olması sebepleri ile teşvik etmektedir. Bu doğrultuda söz konusu seminer, öğrencilerin bir deniz taşımacılığı politikasının temel yönlerini kapsayan bir politika belgesi taslağı oluşturduğu ve oluşturulan taslak belgeyi sunduğu uygulamalı bir grup çalışması ile sona ermiştir.

IMO, Ulusal Deniz Taşımacılığı Politikaları hususunda Üye Devletlerin talebi üzerine 2015 yılından beri eğitimler vermekte ve videolar yayınlamaktadır. Bu çerçevede, Denizcilik Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik deniz taşımacılığı politikalarına ilişkin ilk kez icra edilen bahse konu seminer, bir IMO yetkilisi tarafından verilmiştir.

İleri Düzey Liman Operasyonları ve İşletmeciliği Kursu

Liman Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (the Port Institute for Education and Research –IPER), liman işletmeciliği ve operasyonel verimlilik hususlarına ilişkin tüm ülkelerin denizcilik ve liman idarelerinden üst düzey yetkililere ve karar mercilerine yönelik yıllık olarak düzenlenen bir eğitim vermektedir. Söz konusu eğitim 5 hafta sürmekte olup,  2019 yılında 11 Ekim tarihinde sona ermiştir.

Bu yıl 33’üncüsü icra edilen “İleri Düzey Liman Operasyonları ve İşletmeciliği” Kursuna, 7’si kadın olmak üzere 19 ülkeden 19 katılımcı iştirak etmiştir.*

Bahse konu kurs kapsamında, sınıf bazlı eğitimler ve saha gezileri yer almaktadır. Fransızca ve İngilizce dillerinde verilen derslerde deniz ticareti, liman ekonomisi ve örgütleri, gemi arama operasyonları ve işletmeciliği, liman güvenliği, teknolojisi ve bilgi sistemleri, liman işleri ve bakımı, liman pazarlaması ve çevresi dahil olmak üzere limanlara ilişkin çeşitli konular ele alınmaktadır. IMO, Fransa Liman İdaresi, Le Havre Limanı ve Le Havre Denizcilik Birliği kursun sponsorları arasındadır.

*Cezayir, Bangladeş, Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahilleri, Cibuti, Mısır, Ekvatoral Gine, Jamaika, Kenya, Madagaskar, Moritanya, Mairitus, Moroko, Filipinler, Senegal, Somali, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti ve Togo.

“Olağanüstü Deniz İklimi Sempozyumu: Deniz Yaşamında Emniyet ve Sürdürülebilir Mavi Ekonomiye

Doğru” isimli sempozyum gerçekleştirilmiştir.

Olağanüstü deniz hava durumu hususuna ilişkin gerçekleştirilen bir IMO-Dünya Meteoroloji Örgütü sempozyumunda, met-okyanus olarak bilinen meteoroloji ve oşinografi alanına bilgi sağlayanlar ile denizcilik sektöründe söz konusu bilgiyi kullananlar arasındaki boşluğun kapatılması gerektiği hususu vurgulanmıştır.

23-25 Ekim 2019 tarihlerinde IMO Londra Genel Merkezinde ilk kez gerçekleştirilen “Olağanüstü Deniz İklimi Sempozyumu: Deniz Yaşamında Emniyet ve Sürdürülebilir Mavi Ekonomiye Doğru” isimli sempozyum; navlun, yolcu vapurları, kruvaziyer gemiler, açık deniz sektörü, limanlar, sahil güvenlikler, sigortacılar ve met-okyanus topluluğundan olmak üzere denizcilik sektöründen 200’ü aşkın paydaşı bir araya getirmiştir.

Bahse konu sempozyum kapsamında sigorta, inceleme ve tazminat, denizcilik sektöründe karar alma sürecini geliştirmeye yönelik okyanus tahminleri, deniz emniyeti bilgilerinin dijital yollarla ulaştırılması, kutup bölgelerinde kısa ve uzun süreli sezon zaman skalalarında karar desteği, seyahat rotasyon optimizasyonu, açık deniz sektöründe karar desteği, arama ve kurtarma konuları dahil olmak üzere olağanüstü deniz hava durumuna ve çeşitli bağlantılı hususlara dair küresel örnekler ele alınmıştır.

IMO, Akdeniz ülkelerinde kirlilik müdahale hususunda çalışmalara katkı sağlıyor.

Kurulu bir acil durum iletişimi ve sistemi olduğunda kirlilik müdahalesi daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Akdeniz ülkeleri, tüm Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan deniz kirliliği olayları için ortak bir acil iletişim sisteminin kurulumunu araştırmak üzere    22-23 Ekim 2019 tarihlerinde Brüksel, Belçika’da gerçekleştirilen bölgesel bir çalıştayda bir araya gelmiştir. Bahse konu etkinlik süresince 12 Akdeniz ülkesi temsilcisine, gemilerden ve açık deniz ünitelerinden kaynaklanan Deniz Kirliliğine yönelik Avrupa Birliği Ortak Acil İletişim ve Bilgi Sistemi (European Union’s Common Emergency Communication and Information system for Marine Pollution –CECIS) kapsamında eğitim verilmiştir.

Kendi ülkelerinde kaza sonucu gerçekleşen deniz kirliliğine hazırlıktan ve müdahalesinden sorumlu olan etkinlik katılımcıları, hali hazırda AB Üyesi Devletleri kapsayan CECIS’ın tüm Akdeniz ülkelerini birbirine bağlayan bölgesel bir acil iletişim aracı olarak geliştirilebilme yollarını incelemişlerdir.

Katılımcılar, Batı Akdeniz Bölgesi Deniz Yakıtı, Tehlikeli ve Zararlı Madde Kirliliği İşbirliği Projesi tarafından (Western Mediterranean Region Marine Oil and HNS Pollution Cooperation Project –MOPoCo) bir öneri hazırlanmasına karar vermiştir. Söz konusu öneri, IMO Akdeniz Bölgesi Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi’nin (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for Mediterranean Sea –REMPEC) 2021 Odak Noktaları Toplantısı’nda sunulacaktır.

Bahse konu çalıştay, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations –DG ECHO) işbirliğinde REMPEC tarafından düzenlenmiştir.

*Arnavutluk, Cezayir, Bosna Hersek, Mısır, Fransa, İsrail, Malta, Karadağ, İspanya, Tunus ve Türkiye.  

IMO uluslararası denizciliğin elektronikleştirilmesi hususunda çalışmalara devam ediyor.

Gemiler limana geldiği veya limandan ayrıldığı zaman birçok idari prosedürün tamamlanmış olması IMO çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Bu kapsamda, yazılım geliştiricilerin ilgili veriyi elektronik olarak değiştirmesi için bir sistem kurmaları amacıyla önemli bir araç olan IMO Online El Kitapçığı, örgüt tarafından yakın bir zamanda çevrimiçi ve ücretsiz olarak kullanıma sunulmuştur.

IMO Online El Kitapçığı gemi, yük ve gemideki insanlara ilişkin raporlama formalitelerine yönelik 2019 yılı Nisan ayından beri yürürlükte olan zorunlu bir yükümlülüğü üye devletlerin yerine getirmesini sağlayacak veri dizilerini, yapılarını ve aralarındaki ilişkiyi içeren bir referans kılavuzudur.

Uluslararası denizciliğin elektronik olarak ve uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak olan söz konusu platform, genel olarak sınır ötesi ticareti kolaylaştıracak ve dünya genelinde deniz yolu ile ticareti yapılan senelik 10 milyar tondan fazla malı kapsayan lojistik zincirini daha verimli bir hale getirecektir. 

IMO, deniz taşımacılığı sektöründe elektronik veri değişimini ele alan tek örgüt değildir. Ancak bilhassa Dünya Gümrük Örgütü (World Customs Organization), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (the United Nations Economic Commission for Europe) ve Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Standards Organization) uyumluluğu sağlamak için kendi veri yapılarını IMO Online El Kitapçığına uygun hale getirmektedir.

Bahse konu El Kitapçığına http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/Pages/IMOCompendium.aspx internet adresinden erişilmektedir.