• Home
  • |
  • IMO Bulletin

Eylül 2023

“MARPOL 50 Yaşında – Taahhüdümüz Devam Ediyor” Başlıklı Ana Tema Etkinliği Gerçekleştirildi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından yapılan açıklamada; denizcilik sektöründe dönüm noktası niteliği taşıyan Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships-MARPOL) 50. Yıldönümünün IMO tarafından 28 Eylül Dünya Denizcilik Günü’nde kutlandığı ifade edildi.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim tarafından yayınlanan Dünya Denizcilik Günü mesajında; bunca yıldır aktif olan sözleşmenin gemilerden kaynaklanan kirlilikle mücadeledeki rolünün devam ettiği ve gelişen bir görev üstlendiği, zamanla endüstrideki değişiklikleri ve çevreyi koruma taleplerini karşılamak için sözleşmenin genişletilerek güncellendiği, MARPOL'un deniz ortamı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu, gemilerin tasarlanma ve işletilme şeklini değiştirdiği, son 50 yılda petrol sızıntılarının sayısında %90'ın üzerinde düşüş yaşandığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada devamla, ileriye dönük olarak çevreyi koruma taahhüdünün gelişmeye devam ettiği ve artık karbonsuzlaştırmayı da kapsadığı, MARPOL'ün 50. yılını kutlarken, tüm paydaşların, sürdürülebilir denizciliği geliştirmek ve gezegenimizi ve okyanuslarımızı korumak için IMO'nun çalışmalarının bir sonraki aşamasına ilişkin diyaloğu daha da ilerletmeye davet edildiği, denizciliğin gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünyada yaşamak amacıyla otomasyon da dahil olmak üzere karbondan arındırmayı, dijitalleşmeyi ve yenilikçi teknolojiyi benimsemesi gerektiği belirtildi.

Güney Doğu Asya Denizi’nde Biyolojik Kirlilik Yönetimi Stratejisi Kabul Edildi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından yapılan açıklamada; Endonezya'nın Surabaya kentinde 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenen Biyolojik Kirlenme Yönetimine İlişkin 3. Bölgesel Görev Gücü Toplantısı’nda okyanusların biyolojik çeşitliliğini korumak, istilacı su türlerinin tehdidini azaltmak konularının ele alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada devamla, uluslararası ticaretin yüzde 40'ından fazlasının Güneydoğu Asya'dan geçtiği, bölgenin deniz ekosistemlerini gemi teknelerine ve diğer ekipmanlara yapışan istilacı türlere maruz bıraktığı vurgulanarak görev gücünün diğer hususların yanı sıra, bölgede araştırma ve geliştirmeyi ve teknoloji değişimini teşvik etmeyi, ulusal biyolojik kirlilik yönetişiminin kurulmasını, ulusal ve bölgesel düzeylerde sürdürülebilir finansman mekanizmalarının geliştirilmesini içeren açık bir eylem planını ortaya koyan bir bölgesel stratejiyi benimsediği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca Glofouling Ortaklığı Projesinin (Glofouling Partnerships Project) temel çıktılarının bir parçası olarak biyolojik kirlilikle ilgili denizcilik sektöründe cinsiyet dengesinin öneminin tartışıldığı, etkinliğin Doğu Asya Denizleri için Çevre Yönetiminde Ortaklıklar (the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia-PEMSEA) tarafından GloFouling Ortaklıkları Projesine bağlılık kapsamında Endonezya Hükümeti Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlendiği ve toplantıya bölge ülkelerinden 12 bölge ülkesi temsilcilerden oluşan yaklaşık 70 katılımcının katıldığı ifade edildi.