• Home
  • |
  • IMO Bulletin

Haziran 2023

Birleşmiş Milletler Bonn İklim Değişikliği Konferansı’nda Güncel IMO Uygulamaları ve Süreçler Değerlendirildi.

5-15 Haziran 2023 tarihlerinde Almanya’nın Bonn şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda (United Nations the Bonn Climate Change Conference), katılımcılar denizcilikten kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin revize edilen stratejiye yönelik çalışmaları hakkında Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) yetkilileri tarafından bilgilendirildi. Bu kapsamda, söz konusu stratejinin 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nde (Marine Environment Protection Committee – MEPC80) kabul edileceği de vurgulandı.

IMO’nun ilgili çalışma grubu tarafından revize edilen stratejide MEPC taslak kararı ile birlikte denizcilik yakıtlarının yaşam döngüsü GHG yoğunluğuna ilişkin rehberlerin (LCA Rehberleri) nihai hale getirildiği, rehberlerin kapsamının gemi tahriki ve gemi güç üretimi için kullanılan denizcilik yakıtları/enerji taşıyıcıları (örneğin kıyıdan enerji için elektrik) ile ilgili GHG yoğunluğu ve sürdürülebilirlik temaları/unsurları olan kaynaktan gemi yakıt tankına (WtT), gemi yakıt tankından gemide harcanarak gemi izine (TtW) ve kaynaktan gemi izine (WtW) GHG yoğunluğunu ele aldığı ve ilgili GHG’ler karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve azot oksit (N2O) gazlarını içerdiği belirtildi.

Söz konusu konferansta konuyla ilgili olarak IMO yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, IMO tarafından hali hazırda kabul edilmiş olan enerji verimliliği düzenlemeleri değerlendirilerek uluslararası deniz taşımacılığının iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşen sorumluluğu adil bir şekilde üstlenmesini sağlamak için devam eden çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

IMO tarafından sağlanan bilgiler eşliğinde konferans boyunca katılımcılar tarafından yakın gelecekte sürdürülebilir deniz yakıtlarının ve teknolojilerinin mevcudiyetinin ve ölçeklenebilirliğinin nasıl teşvik edileceği değerlendirildi. Buna ilave olarak, IMO’nun gelişmekte olan ülkeleri desteklemeye devam edeceği ve gelecekteki deniz yakıtlarının gemilerde güvenli bir şekilde taşınmasına olanak tanıyan gerekli güvenlik düzenleyici çerçevesini geliştirme çabalarının da hızlandırılacağı ifade edildi.

Mavi Ekonominin Önündeki Fırsatlar ve Zorluklar Görüşüldü.

19 Haziran 2023 tarihinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) “Mavi Ekonomide Karbondan Arınma Fırsatları ve Zorlukları” konu başlığı görüşüldü. Konferans boyunca sürdürülen değerlendirmelerde iklim değişikliğinin tüm sektörleri etkilediği, karbondan arınmanın okyanus ekonomisinin sürdürülebilirliği için hayati bir önem taşıdığı ve bu sürecin beraberinde hem çeşitli zorlukları hem de fırsatları taşıdığı ifade edildi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organizaton-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi (Marine Environment Protection Committee – MEPC) Başkanı ve IMO Liberya Temsilcisi Harry Conway tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, deniz taşımacılığına yönelik bütün sürecin detaylarıyla değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığı, IMO’nun karbondan arınma alanında UNCTAD ile yakın işbirliği içinde çalıştığı, UNCTAD’ın deniz ticareti ve liman faaliyetleri hakkında ilgili verileri ve analizleri ilgili birimlere sağlayabildiği ve UNCTAD’ın önerilen IMO sera gazı azaltma önlemlerinin ülkeler üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları ayrıntılı raporlarla desteklemekte olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, UNCTAD ve IMO arasında sürdürülen işbirliği doğrultusunda yıllık olarak deniz taşımacılığı hakkında ayrıntılı istatistiklerin sağlandığı ve son olarak IMO’nun UNCTAD ile birlikte 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde  düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (United Nations Climate Change Conference-COP 27) “Gelişmekte Olan Ülkelerde Yenilenebilir Deniz Yakıtlarına Yönelik Fırsatlar” konu başlıklı bir etkinlik düzenlediği de vurgulandı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Birleşmiş Milletler Açık Deniz Antlaşması'nın Kabul Edilmesini Memnuniyetle Karşıladı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS) tarafından yapılan açıklamada, denizciliğin geleceği açısından dönüm noktası niteliğinde olduğu değerlendirilen Birleşmiş Milletler Açık Deniz Antlaşması'nın (United Nations High Seas Treaty) uzun yıllardır sürdürülen çalışmaların neticesinde 19 Haziran 2023 tarihinde BM tarafından kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açık Deniz Anlaşması ile şimdiye kadar korunamamış olan açık denizler için ilk kez bağlayıcı bir yasal mevzuat olanağı sağlandığı, anlaşma yoluyla açık denizlerde deniz koruma alanları oluşturulacağı ve okyanus yaşamının korunmasını yönetmek için yeni bir organ kurulacağı, ayrıca açık denizlerdeki balıkçılık ve diğer ticari faaliyetlerin çevresel etki değerlendirmesi doğrultusunda kurallara bağlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, BM Açık Deniz Anlaşması’nın IMO'nun alan içinde rolünü dikkate aldığı ve gelişmekte olan açık deniz endüstrilerinin deniz taşımacılığı kadar verimli şekilde düzenlenmesini sağlamak için okyanus yönetişimindeki boşlukları kapatmayı amaçladığı vurgulanmıştır.