• Home
  • |
  • IMO Bulletin

Nisan 2023

Deniz Taşımacılığının Karbondan Arındırılmasına İlişkin Teknik Fizibilite Değerlendirmesi Yapıldı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) tarafından başlatılan Geleceğin Deniz Taşımacılığı İçin Düşük ve Sıfır Karbonlu Yakıt Teknolojisi Projesi (Future Fuels and Technology for Low- and Zero-Carbon Shipping Project - FFT Project) kapsamında düşük ve sıfır karbonlu gemi teknolojisi ile denizcilik yakıtları hazır olma durumu ve bulunabilirliği üzerine gerçekleştirilen çalışmanın Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin 80’inci dönem toplantısına (Marine Environment Protection Committee - MEPC 80) sunulduğu açıklanmıştır.

Söz konusu çalışmada kritik derecede önemli olduğu düşünülen bulgular arasında, mevcut durumdan daha kararlı şekilde güçlendirilmiş bir sera gazı azaltma önlemlerinin alınmasıyla tahmin edilenden daha fazla bir karbondan arınmaya ulaşmanın mümkün olduğunun da yer aldığı ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda; söz konusu çalışmanın FFT projesinin ilk aşaması kapsamında İngiltere merkezli Ricardo-AEA Ltd. firması ile uluslararası akredite bir kayıt ve sınıflandırma kuruluşu olan Det Norske Veritas (DNV) tarafından tamamlandığı, projenin uluslararası nakliyeden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını desteklemek için Eylül 2022'de başlatıldığı ve projede düşük ve sıfır karbonlu denizcilik teknolojisi ile yakıtların küresel olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin yapılan tahminlere dayanarak uluslararası denizcilik için karbondan arındırmaya ilişkin farklı senaryoların değerlendirildiği vurgulanmıştır.

FFT Projesine bağlı olarak gerçekleştirilen çalışmanın bir özet raporu da dahil olmak üzere ana bulguların MEPC 80'e sunulmuş olduğu belirtilerek nihai rapora FFT projesi internet adresinden (https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Future-Fuels-And-Technology.aspx) ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Gemiden Gemiye Yakıt Transferleri ve Yüksek Riskli Tankerler Ele Alındı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) tarafından yapılan açıklamada; okyanuslarda gemiden gemiye yakıt transferlerinde yaşanan tehlikelerin, gemi kimliklerini gizlemek ve AIS cihazlarını (AIS transponders) kapatmak için kullanılan yöntemlerin IMO Hukuk Komitesi’nin (Legal Committee of IMO) 27-31 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen 110’uncu Oturumunda tartışıldığı duyurulmuştur.

Komitenin anılan oturumunda açık denizde gemiden gemiye yakıt transferlerindeki artışın küresel sorumluğu artırdığı ve tazminat sonuçları doğurduğuna ilişkin bir vaka belgesinin değerlendirildiği, söz konusu belgenin ortaya koyduğu risklerin “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme (MARPOL)” tarafından öngörüldüğü üzere, gemiden gemiye operasyonlarına ilişkin düzenlemenin amaçlarına ters düştüğünün kaydedildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili toplantıda öne sürülen belgede yer alan vaka analizinin değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Komiteye sunulan bilgiler arasında vakaya konu olan filonun yakın zamanda denetlenmemiş, standartların altında bakıma sahip, mülkiyeti belirsiz ve ciddi bir sigorta eksikliği olan eski gemilerden oluştuğu, filonun yaptırımları ve yüksek sigorta maliyetlerinden kaçınmak için bu şekilde faaliyet gösterdiği, bunun da petrol sızıntısı veya kaza riskini artırdığı, bu durumun aynı zamanda bir armatörün ilgili sorumluluk ve tazminat anlaşmaları (Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme - CLC ve Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage – Bunker Convention) kapsamındaki sorumluluğundan kaçınmasına neden olabileceği değerlendirilmiştir.

Toplantı oturumunda yapılan görüşmenin ardından Komite tarafından, açık denizlerde gemiden gemiye transferlerin, deniz güvenliği, çevrenin korunması ve sorumluluk ve tazmini ile uluslararası rejimi engelleyen yüksek riskli faaliyetler olduğu ve bütün açık denizlerde durumun acilen ele alınması gerektiği ifade edilmiştir.

G7 (Group of Seven) Ülkeleri 2050 Yılına Kadar Küresel Karbonsuz Taşımacılığı Hedefliyor.

15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Japonya’nın Sapporo şehrinde düzenlenen İklim, Enerji ve Çevre konulu G7 Bakanlar Toplantısı’nda dünyanın en büyük yedi ülkesini temsil eden G7 grubu tarafından uluslararası denizcilik için sıkı emisyon hedeflerine bağlılıkların yeniden teyit edildiği duyurulmuştur.

Söz konusu toplantı sonunda yapılan açıklamada; G7 ülkelerinin ortak amacının 2030 ve 2040’da yeni ara hedeflerin belirlenmesiyle birlikte 2050’ye kadar karbonsuz denizciliğe ulaşılması olduğu, sektörde hiçbir paydaşı geride bırakmayan adil ve eşitlikçi bir geçişin önemini kavrayarak, 2025 yılına kadar sıfır emisyonlu gemilerin erken aşamada tanıtılması gibi denizcilik dönüşümünü hızlandırmaya yönelik düzenleyici sinyaller ve teşviklerden oluşan orta vadeli önlemlerin geliştirilmesi ve benimsenmesine yönelik çalışmalara devam edileceği vurgulanmıştır.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 grubunun söz konusu açıklamasının, yeni bir IMO emisyon azaltımı hedefi ve stratejisinin kararlaştırılacağı kritik Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin 80’inci dönem toplantısının (Marine Environment Protection Committee - MEPC 80) iki ay öncesinde yapılmasının zamanlama açısından önemli olduğu ve MEPC 80’de görüşülecek konular arasında bu yılın başında uygulamaya alınan kısa vadeli önlemlerin (Karbon Yoğunluğu Göstergesi ve Mevcut Gemiler için Enerji Verimliliği İndeksi) yanı sıra orta vadeli önlemlerin de yer alacağının öngörüldüğü değerlendirilmiştir.