Transitlog İşlemleri

SEYİR İZİN (TRANSIT-LOG) BELGE İŞLEMLERİ 

Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca 30.01.2020 tarih ve E.92236  sayılı Kültür ve Turizm Bakanlık Makamı Oluru ile 2020 yılı Seyir İzin (Transitlog) Belgesi satış ücretleri aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanması gerektiği bildirilmektedir.

2020 YILI SEYİR İZİN BELGESİ SATIŞ BEDELLERİ

ÜCRET TUTARI

1- Yabancı Bayraklı Yatlar İçin

50 Euro

2- Türk Bayraklı Yatlar İçin

100 TL

3- 4 Sahipten Fazla Kullanımı İçin (Yabancı Bayraklı Özel Yatların)

Tam Boy (metre) x 60  Euro

4- Yabancı Ticari Yatların Seyri İçin (Turizm Bakanlığından Belgesiz)

Tam Boy (metre) x 30 Euro

Euro cinsinden belirlenen ücretlerin hesaplanmasında, ödemeye ilişkin belgenin düzenlendiği ayın birinci iş günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen Euro döviz alış kuru esas alınacağı belirtilmektedir. 

TÜRK VE YABANCI BAYRAKLI YATLARDAN ALINACAK SEKTÖREL HİZMET PAYI ÜCRET TARİFESİ 

5174 sayılı Kanunun 26’ıncı maddesinde belirtilen, Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler kapsamında Odamız faaliyet alanı içerisindeki liman ve marinalara giren Türk ve yabancı bayraklı yatlardan her bir çıkışta aşağıda belirtilen tarifeye göre Sektörel Hizmet Payı Ücreti alınır.