• Anasayfa
  • |
  • "ICS Denizcilik Barometre Raporu 2022-2023" Hk.

"ICS Denizcilik Barometre Raporu 2022-2023" Hk.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen 16.05.2023 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Uluslararası Deniz Ticaret Odası tarafından hazırlanan "ICS Denizcilik Barometre Raporu 2022-2023"  (ICS Maritime Barometer Report 2022-2023) başlıklı çalışmanın yayımlandığı duyurulmaktadır. 

Söz konusu rapor, alternatif yakıtların hazırlık durumu ve altyapı konusundaki belirsizliğin dekarbonizasyon hedeflerine ulaşma amacını riske attığını ortaya koymakta, bu riski azaltmak için net bir eylem planına duyulan ihtiyaca yer vermektedir. Raporda sunulan diğer önemli bulgular arasında siyasi ve finansal istikrarsızlık ile siber saldırılar bulunmakla birlikte yeşil enerjiye geçişin hızlandırılması için ülkelerin net bir şekilde yönlendirilmesinin gerekliliği yer almaktadır.

Denizcilik sektöründeki liderler arasında gerçekleştirilen ve ilk ve tam ölçekli yıllık risk ve güven anketi olduğu belirtilen bahse konu "Denizcilik Barometre Raporu"nun, denizcilik sektörünü meşgul eden gündem maddeleri hakkında yöneticilere temel bilgi sağladığı belirtilmektedir.

Bahse konu "ICS Denizcilik Barometre Raporu 2022-2023" ile rapora ilişkin ICS basın bülteni yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

 

 

 

381_1389__cs_denizcilik_barometre_raporu_2022_2023_hk.pdf