• Anasayfa
  • |
  • Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri Hk.

Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri Hk.

Sayın Üyemiz,          

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 23.10.2020 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ambalaj üreticilerine, plastik poşetler dahil tüm ambalajların tasarım aşamasından üretim ve kullanım sonrasına dek en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay, ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmesi yükümlülüğü getirildiği ve ambalaj üreticilerinin, gerekli bildirimleri ambalaj bilgi sistemi üzerinden doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar göndermekle yükümlü olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ambalaj üreticileri tarafından Ambalaj Bilgi Sistemi’ne kayıt olunarak gerekli bildirimlerin yapılması ve bu bildirimlere esas bilgi ve belgelerin yetkili denetim birimlerine ibraz edilmesi gerektiği, aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırımların uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1208_2915_2915_1208.pdf