• Anasayfa
  • |
  • Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği

Sayın Üyemiz,

 

"Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 09 Aralık 2017 tarih ve 30265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik; Tarımsal arazilerin toplulaştırılması ve dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirlemekte olup, köy gelişimi, kırsal alan düzenlenmesi , tarımsal arazi toplulaştırılması ve dağıtımı ile ilgili hususları kapsamaktadır

Bu Yönetmelik kapsamında sektörümüzü ilgilendiren hususlardan ayrıca;  su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri ile turizm –rekreasyonel faaliyetlerin bu alanlarda planlarının projelendirilmesi talep değerlendirme usul ve esaslarını da kapsamaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

 

EK-1: Yönetmelik (Web Sayfasında)

 

 

DAĞITIM:

Gereği :                                                                                Bilgi:

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                                           - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                          -  Şube Yk Bşk'ları  

- İMEAK DTO 01,02, 14,31, 38, 39, 45 ve

  46 No.lu Meslek Komite Üyeleri  

 

765_4716_Arazi_Toplulastirma_Uygulama_Yonetmeligi_pdf.pdf