• Anasayfa
  • |
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne “Geçici Madde 4” eklenmiş, Md.2, Md.3 ve Md.4’e bazı değişiklik ve eklemeler yapılmış olup bahse konu Yönetmelik Ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

5_7_7_5.pdf