Demir Sahaları Hk.

Sirküler No 761 / 2017

Sayın Üyemiz,

            İlgi (a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                          Müdürlüğü'nün 21.11.2017 tarih ve E.89259 sayılı yazısı.

                   (b) 27.11.2017 tarih ve 4492/739 sayılı Odamız Sirküleri.

                   (c ) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                          Müdürlüğü'nün 01.12.2017 tarih ve E.94208 sayılı yazısı.

 

            İlgi (c ) yazı ile ;

-İlgi (a) yazılarında, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük kapsamında yapılan, uğraksız geçiş yapan gemilerin demirde bekleme süresinin 168 saate çıkarılması hususundaki değişikliğe bağlı olarak demirleme sahalarının kullanımına yönelik esasların bildirildiği,

-Bununla birlikte, ilgi (a) yazılarına müteakip sektörde uygulamaya yönelik tereddütlerin hasıl olduğu ve konunun tam olarak anlaşılamadığının tespit edildiği, bu doğrultuda aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması gereği doğduğu,

  • Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü uyarınca, uğraksız geçiş yapacak olan gemilerin, zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere, ilgili Tüzüğün 23 üncü maddesinde belirtilen demirleme sahalarında 168 saat bekleyebileceğinin izahtan vareste olduğu.
  • İlgi (a) yazılarında yapılan düzenlemenin, 618 sayılı Limanlar Kanunu 7 nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca satışının gerçekleştirilmesi hedeflenen ve İstanbul Boğazı Güney Girişinde bulunan, sahipsiz, terk edilmiş veya atıl halde bulunan ya da hacizli durumdaki risk teşkil eden gemilerin, uzun süreli demirde bekleme sahası olan D demirleme sahasına taşınması; böylece kısa süreli demirde bekleme sahaları olan A ve B demir sahalarının rahatlatılması ve bu sahalardaki demirleme operasyonlarının daha emniyetli bir şekilde yapılmasına yönelik bir düzenleme olduğu,

belirtilerek, söz konusu demir sahalarına yönelik uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede yürütülmesi hususları bildirilmektedir.

             Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Saygılarımızla,

 

EK : İlgi ( c ) Yazı Örneği                                                                                                    İsmail ASASOĞLU

DAĞITIM                                                                                                                          Genel Sekreter  V.     

GEREĞİ                                                                                              BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                           - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri  

- Türk Armatörler Birliği                                                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                      - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 

- TAİS                                                                                                

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Koop.                       

- TÜRKLİM

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- ZEYPORT

- GEMTAC

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

-Armatörler, Acenteler


761_4668_1883_001.pdf