• Anasayfa
  • |
  • Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.04.2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin "Eğitim yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "imza sirkülerinin onaylı sureti" ibaresi "yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

 

311_1814_denizyoluyla_ta_nan_tehlikeli_y_klere_ili_kin_uluslararas_kod_kapsam_nda_e_itim_ve_yetkilendirme_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap.pdf