• Anasayfa
  • |
  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğünce Odamıza gönderilen ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda, Kamuoyunda Emeklilikte Yasa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.3.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederim.

192_759_sirk_ler_no_192_emeklilikte_ya_a_tak_lanlar_eyt_.pdf