• Anasayfa
  • |
  • FONASBA 2023 Yılın Genç Gemi Acentesi veya Brokeri Ödülü Hk

FONASBA 2023 Yılın Genç Gemi Acentesi veya Brokeri Ödülü Hk

Sayın Üyemiz,

Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri Federasyonu (The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents – FONASBA) tarafından Odamıza gönderilen 21.03.2023 tarihli Ek'te sunulan e-posta yazısında;

2023 FONASBA Yılın Genç Gemi Acentesi veya Brokeri Ödülü için başvuruların devam etmekte olduğu belirtilmekte olup, söz konusu ödülün gemi acenteliği ve brokerliği alanlarında faaliyet gösteren genç çalışanların yetkinliklerinin artırılması, sektörde aktif olmalarının teşvik edilmesi ve FONASBA akademik kaynaklarının zenginleştirilmesi amacıyla verildiği,

Başvuru sahiplerinin Değerlendirme Komitesi'ne (Review Committee) yazılarını teslim ettikleri sırada 40 yaş veya altında olması ve FONASBA tam üyesi, aday üyesi, kısmi üyesi ya da kulüp üyesi bir firmada ya da bunların dışında başka bir pozisyonda çalışıyor olması gerektiği, adayların kuru yük, tanker, hatlı/tarifeli gemi, yolcu gemisi, açık deniz taşımacılığı veya alım-satım gibi belirli alanların yanı sıra gemi işletmeciliği gibi uluslararası denizcilik sektörü veya daha geniş başlıkta "Değişen Denizcilik Dünyasında Yeni İş Fırsatları" ve "2025 Yılında Gemi Acenteliği ve/veya Brokerliği Mesleği" gibi alternatif konulara ilişkin bir makale yazabilecekleri,

Bahse konu makalenin başlık, indeks, dipnot ve bibliyografisi haricinde asgari 5.000, azami 10.000 kelime olması, İngilizce olarak 12 punto yazılması, özgün olması ve ödül için sunulmadan önce basılı veya elektronik ortamda yayınlanmamış olması gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, makalenin 350-500 kelimelik özet metninin 14 Nisan 2023 tarihine kadar FONASBA Sekreteryası (admin@fonasba.com) yoluyla İnceleme Komitesine gönderilmesi gerektiği, İnceleme Komitesinin 28 Nisan 2023 tarihine kadar çalışmaları kabul edeceği ya da söz konusu makaleler için revizyon talep edeceği ve nihai çalışmaların ise Sekreterya üzerinden 28 Temmuz 2023 tarihine kadar İnceleme Komitesi'ne gönderilmesi gerektiği bildirilmekte, 1.000 Euro olarak belirlenen ödülü kazanan katılımcının 25 Ağustos 2023 tarihinde ilan edileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

229_888_fonasba_2023_y_l_n_gen_gemi_acentesi_veya_brokeri_d_l_hk.pdf