• Anasayfa
  • |
  • Gemilerden Atık Alım Hizmeti Hk.

Gemilerden Atık Alım Hizmeti Hk.

Sayın Üyemiz,       

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) tarafından Odamıza gönderilen, Ekte sunulan 07.01.2021 tarihli yazıda;

İzmit Körfezi’nde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve “Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, gemilerin normal faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan MARPOL 73/78 Ek-I, Ek-IV, Ek-V, Ek-VI kapsamındaki petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıklar (sintine suyu, kirli balast, slaç, yağ, scrubber vb.), pis sular ve çöplerin gemilerden alınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı iştiraki olan İZAYDAŞ tarafından “Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Yönetim Planı” çerçevesinde yürütüldüğü,

Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan atıkların; 41 AAGL-007 Lisans Belgeli “Bilal Bey” ve 41 AAGL-006 Lisans Belgeli “Aslan III” adlı atık alım gemilerince toplandığı ve Safi Port Derince Uluslararası Limanı içerisinde yer alan İZAYDAŞ Atık Kabul Tesisine nakledildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda, Kocaeli Limanlarına gelen (Tüpraş limanı hariç) ve demirleme bölgelerinde konuşlu tüm gemilerin, aynı zamanda mavi karta tabi tüm deniz araçları atıklarının toplanması, depolanması ve bertarafı konusunda tek yetkilinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına İZAYDAŞ olduğu ve İZAYDAŞ dışında herhangi bir şahıs, kurum ve kuruluş tarafından yapılan atık toplama işleminin mevcut yönetmeliklere aykırı olacağı, verilen her türlü belge vb. geçersiz sayılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

34_201_201_34.pdf