• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) 6.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ ; 7/10/2009 tarih ve 27369 mükerrer sayılı Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1166_3017_g_mr_k_genel_tebli_i_transit_rejimi_seri_no_14_.pdf