• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen bila tarih ve 61828824-100 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük Müşavirleri Derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesinin, sektörün de görüşleri alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmaya konulduğu belirtilerek 2022 yılı "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin görüşlerin en geç 10.10.2021 mesai bitimine kadar Birliklerine gönderilmesi istenmektedir.

TOBB'a gönderilmek üzere ekte yer alan 2022 yılı "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin görüşlerinizin en geç 08.10.2021 mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

1037_2662_g_mr_k_m_avirli_i_asgari_cret_tarifesi.pdf