• Anasayfa
  • |
  • Hong Kong Sözleşmesi Gemi Geri Dönüşüm Bilgilendirme Videosu Hk.

Hong Kong Sözleşmesi Gemi Geri Dönüşüm Bilgilendirme Videosu Hk.

 Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Hong Kong Sözleşmesi (Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Uyumlu Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi-2009), gemi geri dönüşümünün insan sağlığı ve çevreye olumsuz etkisini azaltmak veya en aza indirmek için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 15 Mayıs 2009 tarihinde kabul edilmiştir.

Hong Kong Sözleşmesi, gemi sökümü sürecinin çevresel, sağlık ve güvenlik açısından uygun standartlara tabi olmasını hedeflemektedir. Sözleşme ile söküm tesislerinin kurulumu ve işletmesi, çevreci söküm aşamasının düzenlenmesi, tehlikeli maddelerin etkili bir şekilde kontrolü, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri ile diğer ilgili konular ele alınmakta olup, geri dönüşüm materyallerinin de doğru bir şekilde yönetilmesi hususları sözleşmede yer almaktadır. Sözleşme, gemi sahiplerine gemilerini söküm sürecine tabi tutarken uymaları gereken belirli standartlar konusunda da rehberlik etmektedir.

Bu kapsamda, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (The Baltic and International Maritime Council-BIMCO) tarafından üyelerin bilgilendirilmesi için, gemilerin güvenli ve çevresel açıdan uygun şekilde geri dönüşümü hakkında “Gemi Geri Dönüşümü: Değişim Zamanı” başlıklı yeni bir video yayımlanmıştır. Bahse konu videoya BIMCO resmi internet adresinden (https://t.ly/c-Z_) erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.            

411_1465_1465_411.pdf