• Anasayfa
  • |
  • IMSBC Kod Kapsamındaki Tehlikeli Katı Dökme Yükler

IMSBC Kod Kapsamındaki Tehlikeli Katı Dökme Yükler

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 07.04.2022 tarih ve 265179 sayılı yazıda özetle ;

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Liman Başkanlığına gönderilen 16.03.2022 tarih ve  217428 sayılı yazıda Liman Tek Pencere Sisteminde (LTP) tehlikeli yük bilgisi girişlerinde kolaylık sağlanması adına IMSBC Kod kapsamındaki tüm yüklerin Türkçeleştirildiği ve https://denizcilik.uab.gov.tr/tehlikeli sayfasındaki tehlikeli yük listelerinin güncellendiği belirtilerek LTP Sistemine girişlerdeki hataların asgariye indirilmesi ve hatalı girişlerin ardından yaşanan sorunların önlenmesini teminen gemi ilgililerinin bu bilgileri tam ve doğru şekilde girmelerine yönelik uyarılması istenmektedir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

 

295_1687__msbc_kod_kapsam_ndaki_tehlikeli_kat_d_kme_y_kler.pdf