İnovasyon Forumu Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) resmi web sitesinde yayımlanan duyuruda, İnovasyon Forumu’nun IMO, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Programme-UNEP) ve Norveç işbirliğinde 28-29 Eylül 2022 tarihlerinde hibrid olarak gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu duyuruda, İnovasyon Forumu ile, denizcilik sektörünün sıfır ve düşük emisyonlu bir geleceğe geçişini hızlandırmak için inovasyonun desteklenmesinin amaçlandığı, özellikle Az Gelişmiş Ülkeler (Least Developed Countries-LDC) ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (Small Island Developing States-SIDS) başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına odaklanılacağı ifade edilmektedir. Ayrıca Forumun, denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu için kapsayıcı inovasyon çalışmalarına yapılan özel bir vurgu ile, IMO 2022 Dünya Denizcilik Günü “Daha Yeşil Denizcilik için Yeni Teknolojiler” temasıyla bağlantılı olduğu belirtilmektedir.  

Araştırma, teknoloji, altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, finansal ihtiyaçların ele alınması, denizcilik sektörünün çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişine olan gerekliliklerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir deniz taşımacılığına yönelik yeni finansal kaynakların yaratılması gibi konulara odaklanacak olan İnovasyon Forumu’nun kayıt linki https://bit.ly/3vZty6K web adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

582_2587_2587_582.pdf