• Anasayfa
  • |
  • İzmit, İzmir, Mersin GTH Uygulama Talimatı Hk.

İzmit, İzmir, Mersin GTH Uygulama Talimatı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığının ekte yer alan 07.04.2023 tarih ve E-36935900-010.07.01-1086064 sayılı yazısında ;

İzmit, İzmir ve Mersin Gemi Trafik Hizmetleri alanlarındaki gemilerin seyir, can ve mal emniyetini arttırmak, deniz çevresi ile denizdeki yapıları deniz trafiğinin olumsuz etkilerinden korumak, deniz trafik verimliliğini de dikkate alarak gemilerin ihtiyaç duyacakları bilgileri sağlamak ve tabi olacakları usul ve esaslar ile bu alanlardaki liman başkanlıklarının, gemi trafik hizmetleri merkezlerinin ve diğer ilgililerin sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanan "İzmit, İzmir, Mersin GTH Uygulama Talimatı" 28.08.2017 tarih ve 68550 sayılı Makam Olur ile yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Görülen lüzum üzerine İzmit, İzmir, Mersin GTH Uygulama Talimatının "İzmit GTH'ye İlişkin Özel Hükümler" başlıklı 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinin "Osmangazi Köprüsü altından hava çekimi 60 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi 56 metre ile 60 metre arasında olan gemi ve deniz araçları Osmangazi Köprüsü altından geçişlerini toplam çeki gücü en az 100 ton olan 2 adet refakat römorkörü ile gece dahil kılavuz kaptan nezaretinde yaparlar. Geminin azami hava çekimi geminin klas kuruluşu tarafından tespit edilip belgelendirilerek geçiş öncesi bölge liman başkanlığı ile GTHM'ye yazılı olarak bilgi verilir. Gerekli görülmesi halinde geçiş şartlarına ilave hükümler bölge liman başkanlığı tarafından belirlenir." şeklinde değiştirilmesine 06.04.2023 tarih ve 1081961 sayılı Makam Oluru ile uygun görüldüğü, iş ve işlemlerin değişikliklere uygun olarak yürütülmesi bildirilmektedir.

 Bilgilerinize arz/rica ederim.

276_1090_izmit_izmir_mersin_gth_uygulama_talimat_hk_2.pdf