• Anasayfa
  • |
  • Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

 

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile  Satışına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 30.11.2018 Tarih ve 30611 Sayılı (Asıl) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

            Bahse konu Yönetmelik Değişikliği ile 04.05.2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmeliği'n;

          -Yararlanma bedelinin ödenme şekli ve süresi başlığı altında 11.Maddesi'nin (1). Fıkrası;

"MADDE 11 – (1) Yararlanma bedeli, peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödemenin talep edilmesi halinde yararlanma bedeli biri peşin olmak üzere dört eşit taksitle yüzde yirmi beşi peşin olmak üzere toplam beş taksitle ve birer yıllık dilimler halinde, taksitlere kanunî faiz uygulanmak suretiyle ödenir." şeklinde,

  - Tesislerin yenilenmesi halinde yararlanma bedelinin ödeme şekli ve süresi ile yükümlülükler başlığı altında 12.Maddesi'nin (1).Fıkrası;

"MADDE 12 – (1) Turizm yatırımcısı tarafından yeni sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içerisinde turizm tesisinin tamamının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi ve aynı süre içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi alınması halinde, , bu belgenin alınmasını müteakip;  peşin ödemede yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşi, taksitli ödemede ise son taksiti turizm işletme belgesi alınmasını müteakip yatırımcının sözleşmesinden doğan mevcut veya ileride doğacak borçlarına mahsup edilir. taksitlerin tamamının ödenmiş olması durumunda yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşini karşılayan taksit tutarı ve faizi yatırımcının sözleşmesinden doğan mevcut veya ileride doğacak borçlarına mahsup edilir. Vadesi gelmeyen taksitlerin ise yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşine tekabül eden kısmı tahsil edilmez." şeklinde,

değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz/rica  ederiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                                 Murat TUNCER

                                                                                                                                                                   Genel Sekreter

 

(NOT: Yönetmelik'te çıkarılan ifadeler  ÜSTÜ ÇİZİLİ, ilave ifadeler KIRMIZI ile gösterilmektedir.)

EKLER:

Ek-1: Yönetmelik Değişikliği (1 Sayfa)  

 

DAĞITIM:

Gereği;                                                                      Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                                   - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri        - Yönetim Kurulu Y.Üyeleri
  • İMEAK DTO 14,31,38,39,45,46 ve 48 No'lu           - Meclis Üyeleri

    MK.Bşk.ve Üyeleri                                       
  • Deniz Turizmi Birliği Derneği
  • Tüm Yat Limanı İşletmeleri

703_4502_pdf_Kamu_Tasinmazlari_turizm_yatirimlari.pdf