Kapasite Kriterleri

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 05.04.2023 tarih ve 4050 sayılı ekli yazısında, sektörden ve Odalardan gelen talepler üzerine "3841 Deniz Ulaşım Araçları İnşa ve Onarımı Kriteri - Gemi İnşa Tersaneleri" kapasite kriterinin revizyon çalışmalarına başlanmış olduğu ve bu kapsamda Odamızın görüşlerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

 TOBB'a gönderilecek cevabi yazımıza esas teşkil etmek üzere, ekte yer alan "Deniz Ulaşım Araçları İnşa ve Onarımı Kriteri" ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 17 Nisan 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunu arz/rica ederim.

272_1083_kapasite_kriterleri.pdf