• Anasayfa
  • |
  • Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Hk.

Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Hk.

Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 09.08.2022 tarih ve 31918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Denizyolu taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılması ve karayoluyla taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasını desteklemek üzere gemilerin donatanlarına verilecek desteğin usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan söz konusu Yönetmelik ; ülkemiz ile diğer ülkeler arasında kurulan hatlarda konteyner hariç yük taşıma birimlerini taşıyan gemileri kapsamakta olup, kabotaj hattında yapılan taşımaları kapsamamaktadır. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

570_2570_karayoluyla_ta_nan_y_klerin_denizyoluna_aktar_lmas_n_n_desteklenmesi_hakk_nda_y_netmelik_hk.pdf