KOSGEB Çalışmaları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gönderilen 10.01.2023 tarihli yazıda;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) Oda/Borsalar ile işbirliği içerisinde çalıştığı ve Birliklerinin önemli bir paydaşı olarak faaliyet göstermekte olduğu,

Bu kapsamda, söz konusu işbirliğinin güçlendirilmesi ve Birlik üyelerinin KOSGEB desteklerinden sağladıkları faydanın artırılması amacıyla yeni bir çalışmaya başlanacağı bildirilerek, KOSGEB çalışmaları ile ilgili olarak varsa sorun ve çözüm önerilerinin 12.01.2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar yazılı olarak TOBB’a (kobi@tobb.org.tr) iletilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

33_137_kosgeb_al_malar_hk.pdf