• Anasayfa
  • |
  • MARPOL 73/78 GEREĞİNCE GEMİLERDE KULLANILACAK YAKITLAR HK

MARPOL 73/78 GEREĞİNCE GEMİLERDE KULLANILACAK YAKITLAR HK

Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda, “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi (MARPOL 73/78 Sözleşmesi)nin ; Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesine Dair Kurallar Hakkındaki VI. Eki’nin 19 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olması ve Ek’in yürürlüğe giriş tarihinden itibaren gemilerde kullanılacak yakıtlara belli standart ve kriter getirmesi münasebetiyle bu kriter ve standartlara haiz yakıtları temin edebilecek olan şirketlerin isimlerinin www.epdk.org.tr adresinde yayınlandığı bildirilmektedir. Denizyolu ile taşıma lisansı alan şirketlerin listesi ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ve rica olunur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : Taşıma Lisansı Alan Şirketlerin Listesi DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU --MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - Klas Kuruluşları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları