• Anasayfa
  • |
  • Menşe Şahadetnamesinin Manuel Düzenlenmesi Hk.

Menşe Şahadetnamesinin Manuel Düzenlenmesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 27.06.2023 tarih ve 7197 sayılı yazıda özetle;

Menşe Şahadetnamesinin sadece MEDOS üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 08.04.2020 tarihinden itibaren geçildiği; Ticaret Bakanlığının 05.05.2020 tarihli elektronik postasında, ihracatçıların mağduriyet yaşamaması için bir kereye mahsus ve istisnai olmak üzere, anılan tarihten önce açılmış akreditiflerde menşe şahadetnamelerinin ıslak mühür/ıslak imza kullanılarak manuel düzenlemesinin uygun olacağının belirtildiği; buna istinaden mezkur şartlar altında istisnai olarak menşe şahadetnamelerinin manuel düzenlenebileceğine dair duyurunun ilgili odalara yapıldığı; bununla birlikte, Adana Ticaret Odası üyesi bir kısım ihracatçı firmanın akreditifli ödeme yöntemine tabi ihracat işlemleri kapsamında, bankalar tarafından manuel onaylı menşe şahadetnamesi düzenlenmesinin talep edildiği ve ihracatçılarımızın yazıda detayları açıklanan sebeplerden dolayı mağdur olmamasını teminen, istisnai olarak söz konusu koşullarda menşe şahadetnamesinin manuel  düzenlenip düzenlenemeyeceğine dair Birlikleri tarafından Ticaret Bakanlığından görüş talep edildiği ifade edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.06.2023 tarih ve 86713780 sayılı cevabi yazısında;

02.04.2020 tarihli ve 53667892 sayılı yazıları ile menşe şahadetnamelerinin sadece MEDOS üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçileceği ve MEDOS üzerinden onaylanan söz konusu belgelerin oda/birlik personelince ıslak olarak imzalanmaması ve belgelerin üzerinde karekod veya doğrulama koduna yer verilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan; ihracatçıların mağdur olmamasını teminen anılan tarihten önce açılmış akreditiflerde, menşe şahadetnamesi üzerinde ıslak mühür ve/veya ıslak imza gibi MEDOS'ta mevcut olmayan ibarelerin yer alması şartının bulunması durumunda menşe şahadetnamelerinin bir kereye mahsus olmak üzere manuel ortamda düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Bununla birlikte; üç yılı aşkın süredir menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda ıslak imza ve ıslak mühür olmaksızın düzenlendiği ve uygulamasının dış ticaret ortaklarınca da kabul gördüğü; ayrıca bu şekilde düzenlenen menşe şahadetnamelerinin doğruluğunun üzerinde yer alan karekod veya internet sitesi üzerinden teyit edilebildiği; gelinen aşamada menşe şahadetnamelerinin manuel usulde düzenlenmesi uygun bulunmadığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede; ihracatçıların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesini teminen bankalar tarafından akreditifli ödeme yöntemine tabi ihracat işlemleri kapsamında manuel onaylı menşe şahadetnamesi düzenlenmesinin talep edildiği durumlarda; menşe şahadetnamelerinin elektronik sistem üzerinden ıslak imza/ıslak mühür olmaksızın düzenlenmesi şeklindeki ülkemiz uygulaması hakkında ilgili oda ve birliklerce mezkur bankalar nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

470_1668_men_e_ahadetnamesinin_manuel_d_zenlenmesi_hk.pdf