• Anasayfa
  • |
  • Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri Genelgesi

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri Genelgesi

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarih ve 2022/9 sayılı "Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri" konulu Genelge yayımlanmıştır. 

Genelge'de; 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesi kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya giden eşyaya ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Söz konusu Genelge ile 19.10.2020 tarih ve 2020/25 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

370_1912_posta_ve_h_zl_kargo_ta_mac_l_g_mr_k_i_lemleri_2022_9_say_l_genelge.pdf