• Anasayfa
  • |
  • Sefer Programına Uymama Hk.

Sefer Programına Uymama Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 10.09.2021 tarih ve E.56685 sayılı yazıda;

Ülkemizdeki kıyı tesisleri arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasların 25.11.2010 tarih ve 27766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Denizyolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik" ile belirlendiği ve söz konusu Yönetmeliğin 13'üncü maddesi, 1'inci fıkrası, (a) bendinin "idareye ibraz edilen sefer programına uymak." hükmüne amir olduğu,

Ancak düzenli sefer yapan firmalara ait gemilerin sefer programlarına uymadıkları ve bundan dolayı vatandaşların mağdur oldukları yönünde Bakanlıklarına birçok şikayet ulaşmakta olduğu,

Bu kapsamda, liman başkanlıkları idari sahasında bulunan kıyı tesislerinde düzenli sefer yapan gemilerin ibraz edilen veya ilan edilen sefer programlarına uyulması hususunda Bakanlıkça yetkili firmaların uyarılması, sefer yapılan kıyı tesislerinde bu hususta denetim yapılarak uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda meri mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılarak Düzenli Sefer Bilgi Sistemine işlenmesi ve Genel Müdürlüklerine bilgi verilmesi hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

984_2549_sefer_program_na_uymama_hk.pdf