• Anasayfa
  • |
  • Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 6.01.2022 tarih ve 170 sayılı yazıda özetle;

 Ticaretin kolaylaştırılması kapsamında lojistik sektörü açısından birçok taşıma modunun bir arada kullanılması, taşımacılıkta uygulanan prosedürlerin kolaylaştırılması, sektörün ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesinin alınmasına ilişkin usullerin kolaylaştırılması hedefi doğrultusunda TOBB tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından TİO Yetki belgesinin alımına ilişkin iş ve işlemlerin kolaylaştırılmasının talep edildiği,

 Talep üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde 30.12.2021 tarihinde yeni bir değişiklik yapılarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiler için indirimli ücretlerle taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi alınmasına imkan sağlandığı,

 Bu kapsamda, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan ve yetki belgesi geçerlilik süresi;

- 10 yıl ve daha uzun olanlar için %70 indirim,

- 5 yıl ile 10 yıldan uzun olanlar için %60 indirim,

- 5 yıl ve daha az olanlar için de %50 indirim uygulanacağı,

 İndirimin Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli olan gerçek veya tüzel kişileri kapsayacağı, yetki belgesi sahiplerinin taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunması ve işlemleri bu süre içerisinde tamamlaması gerektiği,

ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

40_182_ta_ma_i_leri_organizat_rl_y_netmeli_i_hk.pdf