Ter-Temiz Projesi Hk

Sayın Üyemiz,             

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen, 30.12.2020 tarihli Ekte sunulan yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Kocaeli Üniversitesi ile birlikte ülkemizde bulunan gemi inşa ve/veya bakım onarım faaliyeti gerçekleştirilen tersanelerde üretim veya bakım onarım prosesleri sonucunda ortaya çıkan ve deniz kirliliğine sebebiyet veren, deniz tabanında birikim oluşturarak uzun sürede ekosistem tahribatına neden olan kirleticilerin denize olan etkilerinin belirlenmesi, etkin bir kontrol mekanizması oluşturulması, çevresel yönetim konusunda kurumsal kapasitenin artırılması ve temiz üretim tekniklerinin belirlenmesi amacıyla, “Tersanelerin Deniz Çevresine Olan Etkileri ve Temiz Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi (Ter-Temiz) Projesi”nin yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ter-Temiz Projesi’ne ait sektör bilgilendirme rehberi ve tanıtım broşürü bahse konu yazı ile Odamıza gönderilmiş olup, bilgi edinilmesi maksadıyla yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

👉 İndirmek İçin Tıklayın