TOBB İhale Duyurusu

 

            Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 07.01.2019 tarih ve 187 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

12.05.2010 tarihinde Türkiye ve Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında ülkemizde kurulması planlanan ilk nükleer santralin inşasına yönelik çalışmaların devam ettiği,

 

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın daha önceki yazısında ihale takvimlerinin daha önce gönderildiği, oluşan güncellemeler nedeni ile söz konusu ihale takvimlerinin üye firmalarına tekrar iletilmesinin Bakanlık tarafından uygun görüldüğü,

hususları bildirilmektedir.

 

Söz konusu güncel ihale ilanı ve eklerine Odamızın web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde “Genel”, “Ticari” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                       Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                                                 Murat TUNCER

                                                                                                                                  Genel Sekreter

EK-1: TOBB’dan gelen yazı (1 Sayfa – Web’te)

EK-2: İlgi yazı ekleri (1146 Sayfa – Web’te)

30_195_195_30.pdf 30_195_Ilgi_yazi_ve_ekler_1146sf.rar