• Anasayfa
  • |
  • Türk Eximbank Ve İhracatı Geliştirme A.Ş. 2023 Yılı Stratejik Planlaması Anketi Hk.

Türk Eximbank Ve İhracatı Geliştirme A.Ş. 2023 Yılı Stratejik Planlaması Anketi Hk.

Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen 03.07.2023 tarih ve 6365 sayılı yazıda ;

Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından her yıl yapılan stratejik planlama çalışmaları çerçevesinde Yük Taşımacılığı ve Lojistik hizmetlerine ilişkin olarak Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından verilen sigorta, teminat ve kredi desteklerine yönelik sektörün ihtiyaç ve sorunlarını belirlemek amacıyla hazırlanan ve https://forms.gle/ZEeTTzVRNSopnvC38 linkte yer alan anket formunun 14 Temmuz 2023 Cuma gününe kadar doldurulması istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

476_1676_t_rk_eximbank_ve_ihracat_geli_tirme_a__2023_y_l_stratejik_planlamas_anketi_hk.pdf