• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbeycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbeycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbeycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşması (Karar Sayısı: 5605)"  26.05.2022 tarih ve 31847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Anlaşmanın işbirliği kapsamı;

a) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanındaki politikaları ve pratik uygulamaları koordine etmek,

b) Sucul canlı kaynaklarının ve doğal yaşam koşullarının değerlendirilmesi hususunda ortak bilimsel ve teknik çalışmalar yürütmek,

c)Tarafların ilgili bilim ve devlet kurumları arasında, sucul canlı kaynaklarının kullanımına, geliştirilmesine yönelik bilimsel ve endüstriyel istatistiklerde dâhil, olmak üzere teknik ve bilimsel verilerin değişimini sağlamak,

d) Tarafların balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili kurum ve kuruluşlarda faaliyet gösteren balıkçılık uzmanlarına yönelik eğitimler düzenlemek ve uzman değişimi programı ile tecrübe paylaşımı sağlamak ,

şeklinde belirlenmiştir.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbeycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının (Karar Sayısı: 5605)" tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

410_2093_t_rkiye_cumhuriyeti_h_k_meti_ile_azerbeycan_cumhuriyeti_h_k_meti_aras_nda_bal_k_l_k_alan_nda_i_birli_i.pdf