Ulusal Katkı Beyanı Hk

Sayın Üyemiz,

             

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 27.04.2023 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;

            Ülkemizin taraf olduğu Paris Anlaşması hükümleri gereğince Ulusal Katkı Beyanını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekreteryasına sunmakla yükümlü olduğu, Güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanı hedeflerinin 15 Kasım 2022 tarihinde BMİDÇS 27'nci Taraflar Konferansı'nın Bakanlar Oturumunda ilan edildiği belirtilmektedir.

            Yazıda devamla; 2015 yılında BMİDÇS'ye sunulan Ulusal Katkı Niyet Beyanına (Intended Nationally Determined Contributions-INDC) göre 2030 yılı için artıştan %41 oranında azalış ile 695 milyon ton CO2 eşdeğeri emisyon hedeflendiği ve 2038 yılında emisyonların tepe noktasına ulaştırılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

            Söz konusu Ulusal Katkı Beyanı belgesi ülkemizin 2030 yılına kadar ulaşım sektöründeki ana azaltım politikaları açısından ele alındığında denizcilik sektörümüze yönelik olarak; Yeşil Liman Uygulamalarının genişletilmesi, Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği'nin uygulanması ve limanlarda yüksek oranda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanılması başlıkları yer almaktadır.

            Güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanının İngilizce versiyonuna https://bit.ly/3nJArIt internet adresinden ulaşılmakta olup, Türkçe metin yazı Ek'inde sunulmaktadır.

            Bilgilerinize arz/rica ederim.

370_137_1370_370.pdf