• Anasayfa
  • |
  • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10) 20 Haziran 2023 tarih ve 32227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

13/9/2014 tarihli ve 29118 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)'in Ek-8'inde yer alan Terminal Çekici Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı (01  No'lu revizyon) söz konusu Tebliğ ile güncellenmiştir. 

 Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

458_1642_ulusal_meslek_standartlar_na_dair_tebli_tebli_no_2014_5_de_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_tebli_no_2023_10_.pdf