• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın Net Sıfır Emisyon Çağrısı Hk.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın Net Sıfır Emisyon Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz,         

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen, 25.05.2023 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

ICS’in, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) müzakerelerinin bir sonraki turuna detaylı öneriler sunduğu, söz konusu önerilerin, denizcilik yakıtlarının Sera Gazı (Green House Gases-GHG) yoğunluğunu azaltmak için teknik bir önlem olarak Küresel Yakıt Standardının geliştirilmesini desteklediği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Temmuz 2023 ayında düzenlenecek Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin 80’inci Oturumu’nda (Marine Environment Protection Committee-MEPC 80) net sıfır emisyon hedefinin belirlenmesine yönelik ICS görüşlerini içeren basın bülteni ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

403_1454_1454_403.pdf