• Anasayfa
  • |
  • Verimlilik Artırıcı Proje Başvuruları Hk.

Verimlilik Artırıcı Proje Başvuruları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gönderilen 10.04.2023 tarihli yazıda;

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, yalıtım, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile atık enerjinin geri kazanılması, kojenerasyon sistemleri gibi konulardaki çözümleri de kapsayan projelerin Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak değerlendirilmekte olduğu,

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (Ton Eşdeğeri Petrol) ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmelerin VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabildiği,

Bu kapsamda; Katma Değer Vergisi (KDV) hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon TL olan projelere proje bedelinin en fazla %30'u hibe olacak şekilde destek verilmekte olduğu ve VAP destek başvurularının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabul edildiği,

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre 2022 yılı VAP başvurularında; yıllık 1.000 TEP ve üzeri enerji tüketimine sahip endüstriyel işletmeler için, ön görülen yatırım bedeli 500.000 TL ve üzeri olan ve geri ödeme süresi iki yıl ile beş yıldan az (2 yıl dahil ve 5 yıl hariç) olan verimlilik artırıcı proje başvurularının kabul edileceği ve elektrik motorlarının verimlisiyle değiştirilmesi projelerinde etiket gücü 11 kW'ın altında olan motorlar için VAP başvurularının, aydınlatma ve ısı yalıtım projelerinin kabul edilmeyeceği,

Belirlenen söz konusu kriterlerin yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri ile 1.000 TEP'in altında olan işletmeler için uygulanmayacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

278_1094_verimlilik_art_r_c_proje_ba_vurular_hk.pdf