YETKILENDIRME

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. Türk Bayraklı Gemi ve Deniz Araçlarında bulundurulacak seyyar ve sabit yangın söndürme sistemleri ve elemanlarına ait “Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için Muayene ve Test Sertifikası” düzenleme yetkisi, “Can Salları için Muayene ve Test Sertifikası” düzenleme yetkisi ve “Can Kurtarma Donanımları için Muayene ve Test Sertifikası” düzenleme yetkisi talebinde bulunan firmaların başvurularının Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü koordinesinde, 10.10.2005 tarih ve 7535 sayılı Müsteşarlık Talimatı doğrultusunda incelenerek değerlendirildiği, 2. 23.10.2005 tarih ve 25975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliğinin 01.06.2006 tarihinde yürürlüğe gireceği, kapsam dahilindeki Türk Gemilerinde kullanılacak gemi teçhizatının, ilgili uluslararası konvansiyonların getirdiği zorunluluklar ile IMO kararlarına uygunluğunun Yönetmelikte belirlenen ilgili test standartları ve uygunluk değerlendirme prosedürleri ile kanıtlanması ve uygun teçhizatın belgelendirilmesini içerdiği, 3. Bahse konu yetkilerin 23.10.2005 tarih ve 25975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliğinin kapsamı ile paralel olduğu göz önünde bulundurularak, Çeşme’de yapılan IV. Koordinasyon toplantısında 10.10.2005 tarih ve 7535 sayılı Müsteşarlık Talimatı doğrultusunda firmalar tarafından yapılacak yetki taleplerinin Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bu amaçla söz konusu müracaatlarda taleple ilgili belgelerin Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesinin gerektiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR - GESAD