• Anasayfa
  • |
  • Yönetmelik Görüş Talebi

Yönetmelik Görüş Talebi

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2023 tarih ve 1008518 sayılı yazısında, 23.10.2005 tarih ve 25975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği dayanaklarından olan 20.12.1996 tarihli ve 96/98/EC numaralı Avrupa Birliği direktifinin kaldırılarak yerine 23.07.2014 tarihli ve 2014/90/EU numaralı Gemi Teçhizatı Direktifinin yürürlüğe girmesi nedeniyle Gemi Teçhizatı Yönetmeliğinin yeniden düzenlemesi ihtiyacı doğduğu belirtilerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sorumlu olduğu ürün grupları arasında yer alan gemi teçhizatı kapsamında Genel Müdürlükleri tarafından Gemi Teçhizatı Yönetmeliği Taslağının hazırlandığı bildirilmektedir.

 Odamız görüşlerine esas teşkil etmek üzere, konuya ilişkin değerlendirme, görüş ve önerilerinizin 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan görüş formuna işlenerek 13.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunu arz/rica ederim.

193_755_y_netmelik_g_r_talebi.pdf