• Anasayfa
  • |
  • YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen bila tarih ve 61828824-010.99 sayılı yazıda ;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ'in, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine dair yaşanan tereddütlerin giderilebilmesini teminen yapılan açıklamanın sektöre duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

790_2105_yys_kapsam_nda_yap_land_r_lan_cezalar.pdf