• Home
 • |
 • EU Bulletin

DTO Ağustos 2016 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                              _________________________________________________________________                  ______              __  _______  AĞUSTOS 2016

Ufuk 2020'nin Güncellenen Çalışma Programı Rekabetçiliği Destekliyor

Yedi yıla yayılan (2014 – 2020 ) ve 77 milyar Euro'luk bir bütçeyle faaliyet gösteren Ufuk 2020 (Horizon 2020) AB'nin şu ana kadarki en büyük araştırma ve inovasyon programıdır.

Avrupa Komisyonu, 2017 yılına yönelik fon sağlama olanaklarını düzenleyen iki yıllık çalışma programının ikinci yarısı için çağrıları ve diğer faaliyetleri onayladı. Güncel çalışma programı kapsamındaki çağrılar ve diğer faaliyetler 8.5 milyar Euro'luk bir bütçeye sahip.

2016 – 2017 Çalışma Programı, Horizon 2020'nin günümüze kadar olan başarısına dayanıyor olsa da sonuncu güncelleme önemli yenilikler getiriyor. Söz konusu Çalışma Programının, tüm yeni Horizon 2020 çağrılarında açık araştırma verilerini getirerek, AB tarafından finanse edilen araştırmaların doğasını değiştirme ihtimali var. Program, göç krizine yanıt olarak, araştırma topluluklarını koordine etmek ve göçmenlerin emek piyasasına entegrasyonunu kolaylaştıracak politika önerileri sunmak için finansman sağlayacaktır.  Program aynı zamanda ileriye dönük bir iklim değişikliği politikasını destekleyen temel girişimleri de kapsamaktadır.

Avrupa Komisyonu'nun gündemiyle doğrudan bağlantılı olan Horizon 2020 Çalışma Programı, yeni ve sürdürülebilir hizmetler yaratan ve büyümeyi destekleyen inovasyon aracılığıyla, Avrupa'nın küresel rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olacak ve İstihdam, Büyüme ve Yatırım Paketi'ne katkı sağlayacaktır. Tüm projeler ve faaliyetler için teklif çağrıları esasen bu politika alanına destek sunacak.

Avrupa Komisyonu'nun başlıca önceliği, Avrupa'da büyümenin gerçekleşmesi ve yeni borçlar yaratmaksızın hizmetlerin artırılmasıdır. Araştırma ve inovasyon yatırımları, hem Avrupa'nın yeniden endüstrileştirilmesine odaklanacak ve hem de sonraki yenilikçi buluş dalgası için ihtiyaç duyulan sağlam bilginin oluşturulmasını sağlayacaktır. Çalışma Programı esnektir ve Avrupa vatandaşlarının çoğunun gündeminde yer alan meseleleri ele alabilmektedir. 2017 yılındaki faaliyetler, yeni meslekleri, büyümeyi ve yatırımı teşvik eden güvenli, düşük maliyetli ve çevre dostu enerji alanlarında yenilikçi çözümlerin üretilmesine yardımcı olacak.

(Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Kuzey Denizi Bölgesi ve Balıkçıları İçin Sürdürülebilir ve Kazançlı Bir Yönetim Planı

Avrupa Komisyonu, Kuzey Denizi'ndeki demersal balık stokları için çok yıllı bir planı Ağustos ayında sundu. Deniz dibine yakın yaşayan ve orada beslenen demersal balıkları kapsayan öneri, stokların sürdürülebilir seviyelerde avlandığını garanti altına almayı amaçlıyor. Öneri aynı zamanda, karar verme süreçlerini balıkçılara daha da yakınlaştıracak.

Bahse konu yeni Kuzey Denizi Planı, bu deniz havzası için kapsamlı ilk plandır. Kuzey Denizi balıkçılığı, Norveç ile birlikte AB Üyesi en az yedi ülkenin gemilerinin dâhil olduğu çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Gemilerde çeşitli balık tutma ekipmanları kullanılmaktadır ve avlar morina, mezgit, pisi balığı ve dil balığı gibi değişik türlerin bir karışımı halindedir. Avrupa Komisyonu'nun önerisi, bu farklı balıkçılık etkileşimlerini hesaba katan bir yönetim planı oluşturuyor.  

Öneri ile AB'den, balık stoklarını Maksimum Sürdürülebilir Verim'i (Maximum Sustainable Yield – MSY) gerçekleştirecek seviyelerin üzerinde yenileyecek ve koruyacak avlanma limitleri koyması beklenmektedir. MSY seviyelerinde avlanmak, balık stoklarını sağlıklı bir seviyede tutarken balıkçılık endüstrisinin denizden en yüksek miktarda balık elde ederek kar etmesini mümkün kılıyor.

Plan, avlanma limitlerinin belirleneceği aralıkları tanımlıyor ve herhangi bir demersal Kuzey Denizi balığı stokunun sürdürülebilirliğinin tehdit edilmesi durumunda AB'yi süratle eyleme geçmeye mecbur bırakıyor. Planla birlikte, belirli karar alma yetkileri ilgili ulusal ve bölgesel idarelere geçeceği için karar alma süreçleri balıkçılara yakınlaşacaktır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

AB, Rusya'ya Olan Bağımlılığı Azaltmak İçin Estonya-Finlandiya Gaz Boru Hattını Destekliyor

Avrupa Komisyonu, Estonya – Finlandiya arasındaki ilk gaz boru hattı olan Balticconnector'un inşası için 187.5 milyon Euro tahsis etti.

Finlandiya İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı'nda Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı olan Herkko PLIT, Avrupa ile fiziksel bağlantılarının olmaması sebebiyle yalnızca Rusya ile gaz boru hattı bağlantısının bulunduğunu ve Balticconnector'un Finlandiya'nın gaz izolasyonuna son vererek bölgesel Baltık gaz piyasasını geliştireceğini ifade etti.

Estonya'da Uluslararası Savunma ve Güvenlik Merkezi'nde (ICDS) Araştırma Görevlisi olan Anna BULAKH, Balticconnector Projesinin hayli jeopolitik olduğunu belirterek, "Yakıt olarak oldukça kirli olan kaya petrolüne bağımlı olan Estonya Avrupa Birliği içinde benzersizdir. Gaz hala gündemdedir, bu nedenle LNG ve tüm bu yeni eğilimler tartışılmaktadır. Aynı zamanda deniz taşımacılığında da yeni düzenlemeler nedeniyle muhtemelen LNG kullanılacaktır. Piyasada bu tür teknikler için gelişmeler bulunmaktadır, fakat güvenlik bakımından Estonya tümüyle gaza bağımlı değildir" dedi.

AB'nin Balticconnector'a olan finansal desteği Avrupa'yı Birleştirme Aracı'ndan (Connecting Europe Facility – CEF) kaynaklanmaktadır ve ihtiyaç duyulan finansmanın % 75'ine karşılık gelmektedir. Boru hattı Baltic Connector Oy (Finlandiya) ve Elering AS (Estonya) tarafından ortaklaşa inşa edilecek ve Finlandiya'nın kıyı (22 km) ve açık deniz (80 km) kısımlarını ve aynı şekilde Estonya'nın kıyı (50 km) kesimini kapsayacaktır. Boru hattının 2019 yılı Aralık ayına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

(Kaynak: www.neweurope.eu)

Deniz Zayiatları ve Kazaları İçin Üç Aylık Güncellemeler Hazır

Avrupa Deniz Kazaları Bilgi Platformu (European Marine Casualty Information Platform – EMCIP) üzerinden Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı'nın (European Maritime Security Agency - EMSA) web sitesinde deniz zayiatları ve kazaları hakkında önemli rakamsal verilere erişmek artık mümkün. Söz konusu veriler, AB Üye Devletlerinin, İzlanda'nın ve Norveç'in kaza inceleme kurulları tarafından sağlanmaktadır. Web sitesindeki grafikler, Avrupa Komisyonu'nun deniz taşımacılığı sektöründeki kaza araştırmalarını düzenleyen 2009/18/EC Direktifi kapsamında EMCIP'de raporlanan vakalara aittir ve vakaların sayısı, deniz emniyeti incelemeleri, ölen ve yaralanan insanlar ve kazalara karışan gemiler hakkındaki verileri göstermektedir. Veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve anonim olarak sunulmaktadır. 

(Kaynak: EMSA)

Avrupa Komisyonu 2016 Mavi Ekonomi İş Dünyası Ödüllerinin Finalistlerini Açıkladı

Avrupa Komisyonu, 2016 Mavi Ekonomi İş Dünyası Ödülleri'yle, Mavi Ekonomide inovasyon yaratılmasına ve inovasyonun geliştirilmesine özel olarak katkı sağlayan bilim insanlarını, araştırmacıları ve girişimcileri onurlandırıyor.  Ödüller için tüm Avrupa'dan alınan 23 başvuru arasından 7 finalist bağımsız bir jüri tarafından seçildi. 3 ayrı kategorideki finalistler aşağıdaki gibidir:

Yılın Mavi Ekonomi İşletmesi

 • Avrupa Deniz Enerji Merkezi (European Marine Energy Centre - Sn. Neil KERMODE, Birleşik Krallık)
 • Sea Teach (Sn. Silja TEEGE, İspanya)
 • Submariner Network for Blue Growth  (Sn. Angela SCHULTZ ZEHDEN, Almanya)

Mavi Ekonomide Yılın Kadını

 • Sea Teach (Sn. Silja TEEGE, İspanya)
 • Submariner Network for Blue Growth (Sn. Angela SCHULTZ ZEHDEN, Almanya)
 • Zero Vision Tool (Sn. Helén JANSSON, İsveç)

Yılın Yükselen Mavi Yıldızı

 • Aquabiotech Group (Sn. George MANTAS, Malta)
 • Navily (Sn. Edouard FIESS, Fransa)
 • Zensor (Sn. Yves Van INGELGEM, Belçika)

Her kategoride bir kazananın olacağı ödül töreni 12 Eylül 2016 tarihinde Hamburg'da düzenlenecek olan Mavi Ekonomi İş & Bilim Forumu'nun gala yemeğinde sahiplerine verilecek.

(Kaynak: Avrupa Komisyonu)

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                             TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Şubeleri                                              TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                    -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu

-GİSBİR                                                                     -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-GESAD                                                                     -Piri Reis Üniversitesi            

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.-Yıldız Teknik Üniversitesi

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-Gemi Mühendisleri Odası

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

AB_Agustos.pdf