• Home
 • |
 • EU Bulletin

DTO Ekim 2017 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni __________________________________________________________    _______         ______ ____   __  __  ___________________  ___   _____EKİM 2017

Avrupa Birliği, denizlerimiz için küresel eylem oluşturuyor

Kamu ve özel sektör temsilcileri, AB tarafından Malta'da düzenlenen Denizlerimiz (Our Ocean)  konferansında, 6 milyar Euro'nun üzerinde bir meblağı denizlerimizin daha iyi yönetilmesi için kullanacaklarını taahhüt ettiler.

Dünyanın % 70'inden fazlası sularla kaplıdır. Soluduğumuz oksijenin çoğunu üreten denizler, saldığımız karbonun % 30'unu absorbe ediyor. Dünya çapında 3 milyar insan, geçimini sağlamak için denizlere muhtaçtır. Bir milyar insan, temel hayvansal protein kaynağı olarak deniz ürünlerini tüketiyor. Bununla birlikte denizlerimiz; kirlilik, iklim değişikliği, aşırı avlanma ve suç faaliyetleri gibi pek çok tehlikeyle karşı karşıyadır.

Denizlerimiz konferansları, giderek artan söz konusu tehlikelere verilen bir cevaptır. Avrupa Birliği, bu senenin konferansına yönelik hazırlıkları yaparken, kararlı ve ölçülebilir taahhütlerin hayata geçirilmesi için hükümetlerle ve çok sayıda sektörden özel şirket ve kar amacı gütmeyen kuruluşla birlikte çalıştı. Denizlerimizi ilgilendiren çok sayıdaki taahhüttün bir kısmı aşağıdaki gibidir:

Deniz kirliliği: denizlere yılda 10 milyon tonun üzerinde çöp dökülmektedir. 2050 yılına kadar denizlerimizde balıktan çok plastik bulunabilir. AB'nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta öne sürülen pek çok girişimden bazıları şöyledir:

 • Çokuluslu şirketler: Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, MARS, Werner & Mertz ve Carrefour gibi başlıca tüketim ürünleri şirketlerinin hepsi önümüzdeki yıllarda plastik kullanımında ciddi azaltımlar yapacaklarını duyurdular.
 • Avusturya: Viyana merkezli kimyasal ve gübre grubu Borealis, özellikle ambalajlarda bulunan bir madde olan poliolefinlerin mekanik geri dönüşümüne 15 milyon Euro'luk bir yatırım yapacağını açıkladı.
 • Birleşik Krallık: Ellen MacArthur Kuruluşu, 8.5 milyon Euro'luk Yeni Plastik Ekonomi girişimi altında inovasyonu teşvik etmek amacıyla prestijli bir "Döngüsel Dizayn Ödülü"(Circular Design Award) verdi.
 • AB: Avrupa Komisyonu, Brüksel'deki binalarında tek kullanımlık plastik bardakları ve otomatları 2017 yılının sonuna kadar kaldıracağını duyurdu.

Denizlerin korunması: Dünyadaki deniz ve kıyı alanlarının % 5'inden azı yasal koruma altındadır. Bununla birlikte, 4. Denizlerimiz konferansı, deniz ve kıyı alanlarının % 10'unun korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler'in 2020 hedefine yönelik önemli bir ilerleme sağlamıştır.

 • Pasifik Okyanusu: Şili, Cook Adaları, Endonezya, Niue ve Palau, birkaç deniz koruma alanı taahhüdünde daha bulundular.
 • Afrika: MAVA kuruluşu, başta Akdeniz ve Batı Afrika'da olmak üzere, önümüzdeki 5 yılda denizlerin korunmasına ilişkin 70 milyon Euro değerinde projeler geliştirecek.
 • Atlantik/Pasifik: Almanya, Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) da dâhil olmak üzere çeşitli ortaklarıyla birlikte Güney Pasifik ve Güney Atlantik'te denizlerin korunmasına destek olmak amacıyla bir girişime öncülük edecek.
 • Hint Okyanusu: Oxford öncülüğündeki NEKTON projesi, Hint Okyanusu'nun sürdürülebilir yönetimine destek olmak amacıyla 30 milyon Euro tahsis ediyor.
 • Avrupa Birliği; Afrika, Karayipler ve Pasifikte'ki deniz koruma alanlarının yönetimini desteklemek üzere 20 milyon Euro taahhüt etti ve Adriyatik Denizi'nin hassas bölgelerinde avlanma limitleri önerdi.
 • Dünya: Sea Ranger girişimi, iş ortaklarıyla birlikte dünyanın ilk deniz muhafız hizmetini kuracaktır.

Deniz güvenliği: küresel ticaretin ve refahın temeli olan deniz güvenliği; doğal afetler, deniz haydutluğu, kaçakçılık ve silahlı çatışma gibi tehditler altındadır. AB öncülüğündeki Denizlerimiz konferansı, daha güvenli denizler için önemli bir adım atmıştır.

 • Uzay: Airbus şirketi 2020 yılından itibaren yeni bir optik uydu kümesini yörüngeye sokarak deniz gözetleme kapasitesini güçlendirmeyi planladığını duyurdu.
 • Amerika Birleşik Devletleri: Microsoft'un kurucu ortağı Paul G. Allen'e ait Vulcan Inc. Şirketi, yasadışı balıkçılıkla mücadele eden teknolojiye fayda sağlayacak olan "SkyLight" tespit sistemine 34 milyon Euro yatıracaktır.
 • Hint Okyanusu: Avrupa Birliği diğer yatırımlarının yanı sıra, deniz güvenliğini geliştirmek ve deniz haydutluğuyla mücadele etmek amacıyla Doğu Afrika ve Hint Okyanusu'ndaki girişimler için 37.5 milyon Euro ayıracağını açıkladı.

Mavi ekonomi: Avrupa Birliği, sürdürülebilir ve döngüsel deniz çözümleri ile ekonomik büyüme ve istihdam arasında daha kuvvetli bağlantıların oluşturulması amacıyla bu sene yapılan Denizlerimiz konferansına mavi ekonomi temasını da ekledi.

 • AB-İsveç: Avrupa Birliği İsveç'le birlikte, Pasifik'te sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen 45 milyon Euro'luk Pasifik-AB Denizcilik Ortaklığını ilan etti.
 • Finans: Althelia Ecosphere, Aviva Investors, BPCE Group, Avrupa Yatırım Bankası, Seventure Partners, Willis Towers Watson ve Dünya Bankası, mavi ekonomide yatırım ve finansman kararlarını yönlendirecek bir dizi sürdürülebilirlik ilkesini geliştirmeye ve 2018 yılında bu ilkeleri açıklamaya karar verdiler.
 • Fransa: Cherbourg'da Naval Energies tarafından açılan dünyanın ilk gelgit türbini tesisi, sanayi ölçekli yenilenebilir deniz enerjisinin başlangıcını işaret etmektedir.
 • Dünya: Dünya Bankası, Hint Okyanusu ve Pasifik bölgeleri dâhil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir mavi ekonominin geliştirilmesi için önümüzdeki 6 yılda yaklaşık 300 milyon Euro tahsis edecek.
 • Karayip Bölgesi: Royal Caribbean Cruises şirketi, küresel faaliyetlerine yönelik kararlı ve ölçülebilir sürdürülebilirlik hedeflerine erişebilmek amacıyla WWF ile önümüzdeki yıllarda yakın işbirliği içine girecek.

Sürdürülebilir balıkçılık: gelecek nesillerin yeterli miktarda besleyici deniz ürününe erişebilmelerinin bir önkoşuludur.

 • Sigortacılar: AXA, lider küresel sigortacılık şirketleriyle vardığı mutabakat gereği, yasadışı balıkçılık faaliyetlerine katılan gemilerin sigorta kapsamına alınmasını yasaklayan bir kuralı kabul etti.
 • Fransa: Brittany Bölgesi, 2020 yılına kadar balıkçılık için maksimum sürdürülebilir verimin (maximum sustainable yields-MSY) başarılabilmesi için bilim ve endüstri çevreleriyle işbirliği yapmaktadır.
 • Filipinler: Balıkçılık alanlarının bilim temelli yönetimine ve Gemi İzleme Sistemlerinin (Vessel Monitoring System) kayıtlı filonun % 35'ini kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik ciddi bir çaba bulunmaktadır.
 • Köpekbalıkları: Köpekbalıkları ve Vatozlar için Küresel Ortaklık, köpekbalıkları ve vatozların küresel olarak korunmasını desteklemek üzere 6 milyon Euro'nun üzerinde bir ödül vermeyi planlıyor.
 • Batı Afrika: AB, Batı Afrika'da balıkçılık yönetimini desteklemek için 15 milyon Euro tutarında bir destek sunacağını açıkladı.
 • Amerika Birleşik Devletleri: Sürdürülebilir balıkçılık aynı zamanda balıkçılar için düzgün çalışma koşulları anlamına geliyor. 4.2 milyon Euro'luk bir program, Asya-Pasifik bölgesinde balıkçı gemilerinde zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçlayacak.

İklim değişikliği: deniz seviyesinin yükselmesi ve artan asitleşme gibi sonuçları nedeniyle denizleri doğrudan etkilemektedir.

 • İspanya: Dünyanın en büyük balıkçılık limanı olan Vigo, 2022 yılına kadar % 30 emisyon azaltımı yapacağını duyurdu.
 • Arktik: Clean Arctic Alliance öncülüğündeki bir girişim, hassas Arktik çevresinde mazot kullanımına son vermeyi amaçladığını açıkladı.
 • AB: Avrupa Birliği, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerde deniz taşımacılığında enerji verimliliğini artırmak üzere 10 milyon Euro taahhüt etti. WindEurope da 2019 yılına kadar açık deniz rüzgâr enerjisine yaklaşık 25 milyar Euro yatırım yapacağını açıkladı.

  (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Yolcu Gemisi Emniyeti Paketi kabul edildi

Avrupa Komisyonu, yolcu gemilerinin emniyetini geliştiren ve basitleştiren üç hukuki metnin Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyor.

Kabul edilen paket, kuralların açık ve orantılı olmasını temin ediyor ve AB vatandaşları için genel bir emniyet seviyesi sağlıyor. AB Üyesi Devletler paketi tamamıyla hayata geçirildiğinde, yetkili idarelerin tümü acil durumlarda yolcu bilgilerine anında erişebilecekler ve çelik ve alüminyumdan yapılmış 24 metre üzerindeki tüm yolcu gemileri ortak Avrupa emniyet standartlarına göre inşa edilecektir.

Paket, Haziran 2016'da Avrupa Komisyonu tarafından sunulan tasarıların bir sonucudur. Yeni kurallar, işletmecilerin daha kolay uyum göstermelerine olanak sağlayacak ve yetkili ulusal idareler ve EMSA tarafından desteklenen Avrupa Komisyonu için daha iyi denetim ve yaptırım imkânı sunacaktır.

Yeni kurallar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek ve Üye Devletler 2 yıl içerisinde güncellenen kuralları ulusal mevzuatlarına aktaracaklar. Üye Devletlere elektronik veri raporlaması için ise 4 yıl süre daha verilecektir.

Temel değişiklikler:

1. İç sularda sefer yapan yolcu gemilerine yönelik teknik gereklilikler hakkındaki Direktif'te (2009/45/EC ) yapılan değişiklikler, alüminyumdan yapılan gemilerin söz konusu Direktife göre belgelendirilmesi ve Direktifin yangın güvenliği zorunluluklarını yerine getirmesi yükümlülüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 24 metrenin altındaki yolcu gemileri Direktifin kapsamı dışındadır.

2. Gemideki kişilerin kaydedilmesi hakkındaki Direktifte (98/41/EC) yapılan değişiklik, acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla, uyumlu hale getirilmiş idari prosedürleri (tek pencere sistemi) kullanarak yolcu bilgilerinin dijital olarak kaydedilmesi gerekliliğini getirmektedir. Yürürlüğe girmesini takip eden 6 yıllık dönemde Üye Devletler, gemideki kişilere ait verilerin şirketin kayıt memurunda tutulması gibi eski kuralları uygulamaya devam edebilirler. Gemideki kişilere ait verilerin raporlanmasındaki gecikme, geminin ayrılmasını takip eden 15 dakikaya indirildi.

3. Düzenli sefer yapan yolcu feribotları ve yüksek hızlı teknelere yönelik sörveyler hakkındaki Direktif'in (1999/35/EC) yerini alan yeni Direktif, çeşitli denetleme rejimleri arasındaki çakışmaları ortadan kaldırıyor. Bu durum, armatörler üzerindeki idari yükü azaltırken emniyet seviyesini koruyor ve Üye Devlet idarelerinin denetleme çabalarını rasyonel hale getiriyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa'nın sınır güvenliği artırılıyor

Avrupa Parlamentosu, AB'nin yeni giriş-çıkış sistemini (entry – exit system - EES) Schengen Sınır Kodu'na entegre edecek değişiklikleri 25 Ekim 2017 tarihinde onayladı. Parlamento üyeleri, 90 güne kadar kalma izni veren tüm vizelerin ve vizeden muaf yolcuların kaydının yapılmasına yol açacak söz konusu kararı çoğunluk oyuyla kabul etti.

Avrupa Komisyonu tarafından Nisan 2016'da sunulan akıllı sınırlar paketinin bir parçası olan Giriş- Çıkış Sistemi gereğince, AB üyesi olmayan tüm ülke vatandaşları Schengen alanına girdiklerinde, çıktıklarında ya da girişleri reddedildiğinde kaydedilecek. 480 milyon Euro'ya mal olacak söz konusu sistem, pasaportların elle damgalanmasının yerini alarak, sınır geçişlerini kolaylaştıracak ve aynı zamanda vize süresini aşan yolcuların ve belge ve kimlik sahtekârlıklarının kolayca tespit edilebilmesini sağlayacaktır.

Terör suçlarının ya da ceza gerektiren diğer suçların önlenmesi, tespit edilmesi ya da soruşturulması için söz konusu sistemde 5 yıla kadar saklanacak olan verilere başvurulabilecektir. Veriler ayrıca Europol ve ulusal iltica idareleriyle de paylaşılacaktır. (Kaynak: New Europe)

AB'nin en uzak bölgelerindeki mavi büyüme fırsatları açığa çıkarılabilir

AB'nin en uzaktaki 9 bölgesi, denizcilik ekonomileri için benzersiz özelliklere ve değerlere sahiptir. Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu'nun finanse ettiği güncel bir çalışma; Guadeloupe, Fransız Guyanası, Martinik, Reunion, Mayotte, Saint Martin, Madeira, Azorlar ve Kanarya Adaları'nın mavi ekonomilerinin rekabet yeteneğini geliştirecek somut fırsatları tanımladı.

Çalışmanın öne sürdüğü tavsiyelerin bazıları şöyle:

 • Turizmin çeşitlendirilmesi, daha fazla çevreci turizmin (eco-tourism) ve balıkçılık turizminin (pesca-tourism) dâhil edilmesi ve kurvaziyer turizminin cazip hale getirilmesi;
 • Daha iyi veri toplama ve veri yönetimi, örneğin balık stokları ve balıkçılık faaliyetleri hakkında verilerin toplanması;
 • Yeni gelişen yenilenebilir enerji ve mavi biyoteknoloji olasılıklarına dair araştırma kapasitelerinin güçlendirilmesi;
 • Modern denizcilik endüstrisinin ihtiyaçları ile çalışanların yetkinlikleri arasındaki uyumunun artırılması ve denizciliğin gençler için cazip hale getirilmesi.

Çalışmanın temel bulgusu, anılan bölgelerde mavi ekonominin gelişmesinde kamu sektörünün başat rol oynadığı yönündedir.  Buna göre kamu sektörü, finansal desteğin sağlanması ve denizcilik faaliyetleri arasındaki sinerjiyi fark edecek bütünsel bir vizyonun geliştirilmesinde merkezi rol oynamalıdır.

Çalışma, yerel ekonomileri geliştirecek stratejileri tanımlamaya ilaveten, anılan uzak bölgelerin AB'nin mavi ekonomi politikalarını dünyaya tanıtmakta oynadığı önemli rolü de vurguluyor. Çalışmanın tamamına https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1995d34-a4c2-11e7-837e-01aa75ed71a1 internet adresinden erişilebilmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Amsterdam Limanı emisyonları azaltmayı hedefliyor

Amsterdam Limanı, denizcilikten kaynaklanan emisyonları azaltmaya ve denizciliğin çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışıyor.

Liman, limana yanaşan yolcu gemilerine ait emisyonların % 50 azaltılması gibi somut eylemlerle 2030 Temiz Denizcilik Vizyonu'nun (Clean Shipping Vision for 2030) sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Plan ayrıca, gemilerden kaynaklanan emisyonları ve gemilerin yükleme ve boşaltma gibi liman faaliyetleriyle ilgili olan emisyonları da kapsıyor.

Vizyonun uygulanması uluslararası bir yaklaşımı ve uzun vadeli taahhüdü gerektirdiği için, Amsterdam Limanı'nın hedeflediği yıl 2030 yılı olarak belirlendi.

Limanın hedefi, Amsterdam'da limana yanaşan yolcu gemilerinden kaynaklanan nitrojen (NOx), sülfür (SOx) ve parçacıklı madde (PM) emisyonlarını 2018 yılına kadar % 50'ye kadar azaltmaktır. 2030 yılına kadar Limana giren tüm açık deniz gemilerinin çevresel performansının, en azından şimdiki çevre dostu gemilere denk olacağı varsayılıyor.  Diğer bir hedef, kamuya ait iskelelerde dizel jeneratörlerin kullanılmasının yarattığı gürültü ve çevre kirliliğini azaltmaktır.

Liman, bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla, LNG yakıt ikmali tesisleri ve kıyıdan elektrik temini de dâhil olmak üzere, altyapısına 2021 yılına kadar 10 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca, daha temiz deniz taşımacılığının desteklenmesine yönelik mevcut teşvik programları genişletilecek ve LNG yakıtlı gemiler liman vergilerinde ilave indirimlerden yararlanacaktır. (Kaynak: World Maritime News)

01.01.2017 – 07.11.2017 tarihleri arasındaki Paris MOU kapsamında Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2017 – 07.11.2017 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 14 Türk Bayraklı gemi (Hırvatistan-Split; İtalya-Cenova; İtalya-Taranto; İtalya – Monfalcone; İtalya – Oristano; İspanya-Castellon de la Plana; Romanya-Köstence (2); Yunanistan-Rodos (3); Yunanistan – Kos; Yunanistan – Kalamaki; Almanya-Hamburg) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Vakfı                                                     -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.   -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası           -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-Gemi Sahibi Firmalar                                                -WISTA Türkiye Derneği

                                                                                   -TAIS

 Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Yetkilisi   Telefon:252 0130-462      E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

Ekim2017AB.pdf