• Home
  • |
  • EU Bulletin

DTO Haziran 2017 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni _    ________________________________________________                ______          ____   __  __  __________________  ___   HAZİRAN 2017

Avrupa Konseyi'nin Paris İklim Anlaşması hakkındaki kararları

Avrupa Konseyi, Paris Anlaşması'nın hızlı ve eksiksiz şekilde uygulanması, iklim finansmanı hedeflerine ulaşılması ve iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede liderliklerinin sürdürülmesine ilişkin olarak AB ve Üyesi Devletlerin verdiği taahhütleri yeniden teyit etmiştir. Buna göre, iklim değişikliğiyle etkin şekilde mücadele etmeye yönelik küresel çabaların bir temeli olmaya devam eden Paris Anlaşması, yeniden müzakereye açık değildir. Anlaşma, Avrupa sanayisinin ve ekonomisinin modernleştirilmesi için temel bir unsurdur. AB ve Üyesi Devletler, özellikle iklim değişikliği karşısında en korunmasız durumda olan ülkeler olmak üzere, uluslararası ortaklarıyla olan işbirliğini Paris Anlaşması kapsamında artırarak, gelecek nesillerle olan dayanışmasını ve gezegenimiz için duyduğu sorumluluğu ortaya koyacaktır. Avrupa Konseyi, hem Konseyi ve hem de Avrupa Komisyonu'nu bu hedefleri gerçekleştirmek üzere tüm araçları değerlendirmeye davet ediyor. AB bu bağlamda, Küresel İklim Eylemi Gündemi'nin (Global Climate Action Agenda) ortaya koyduğu başarılı örneğe dayanarak, tüm devlet dışı aktörlerle yakın çalışmalar yapmaya devam edecektir. (Kaynak: Avrupa Konseyi)

Armatörler, IMO'nun CO2 stratejisinin şekillendirilmesi konusunda AB-Çin liderliğini destekliyor

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını takiben, AB'nin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin deniz taşımacılığı için küresel bir iklim anlaşmasının sağlanmasına yönelik işbirliğini yoğunlaştırma niyetlerini destekliyor. Bu tür bir işbirliğine dair göstergeler, Haziran ayının başında Brüksel'de gerçekleştirilen 19. AB-Çin Zirvesi sırasında ortaya çıkmıştır. Zirve'de iklim değişikliği hakkındaki Paris Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik bağlılıklarını teyit eden AB'li ve Çinli liderler, Paris Anlaşması'nın uygulanmasını sağlamak ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmak amacıyla, Eylül ayında Kanada ile birlikte büyük bir bakanlık toplantısına ev sahipliği yapmayı planlamaktadır.

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, "ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi gemilerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik kararlı küresel stratejiyi tehlikeye atmamalıdır. Bu nedenle AB ve Çin'in Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde (IMO) denizcilik için küresel bir iklim anlaşması sağlanmasına yönelik güçlü bir işbirliği için çalışıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz " dedi.

IMO, küresel denizcilikten kaynaklanan CO2 emisyonları hakkında gerçek zamanlı verilerin toplanması ve analiz edilmesini takiben, 2023 yılında son şeklini alacak olan bir ön stratejiyi, 2018 yılında oluşturmayı amaçlıyor. ICS, BIMCO, INTERCARGO ve INTERTANKO tarafından temsil edilen küresel denizcilik endüstrisi, toplam küresel CO2 emisyonlarının 2008 seviyelerinin altında tutulması ve denizcilik sektöründen kaynaklanan yıllık toplam emisyonların 2050 yılına kadar IMO tarafından uzlaşılan bir oranda aşamalı olarak azaltılmasını öneren bir tebliği MEPC 71 toplantısı öncesinde sundu.

ICS Genel Sekreteri Peter HINCHLIFFE, "AB ve Çin'i ve aslında tüm IMO Üyesi Devletleri denizcilik endüstrisinin önerilerini desteklemeye davet ediyoruz. Hükümetlerin önceliği, alternatif ve fosil içermeyen yakıtların geliştirilmesine odaklanmak olmalıdır ve IMO, CO2 emisyonlarının yalnızca teknik ve operasyonel tedbirlerle 2008 seviyelerinin altında tutulup tutulamayacağını değerlendirmelidir" dedi.

ECSA ve ICS; AB, Çin ve diğer bölgesel güçlerin niyet edebilecekleri tek taraflı tedbirlere ilişkin endişelerini ifade etmeye devam ediyorlar. Bilhassa Avrupa Parlamentosu, deniz taşımacılığının Avrupa Emisyon Ticareti Sistemi'ne (ETS) tek taraflı olarak dâhil edilmesi için çaba harcamaktadır.

VERHOEVEN ve HINCHLIFFE konu ile ilgili olarak şunları söyledi; "küresel endüstriden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına faydası pek olmayan fakat uluslararası denizcilik piyasalarını olumsuz etkileyebilecek olan bölgesel planlar bileşimine kesin olarak karşı çıkmaya devam ediyoruz. Bölgesel çözümleri dayatmak ters etki yaratacaktır. Bu durum, ekonomik temelli endişelerine rağmen IMO sürecine dahil olmaya karar veren gelişmekte olan ülkeleri kızdıracak ve gerçekten anlamlı CO2 emisyon azaltımlarına dair küresel bir çözüm olasılığını daha da zorlaştıracaktır." (Kaynak: ECSA)

Yolcu gemilerinin emniyet kuralları ve standartları konusunda Avrupa Parlamentosu'yla anlaşma sağlandı

AB Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu 15 Haziran 2017 tarihinde, yolcu gemilerinin emniyet kuralları ve standartlarına ilişkin revize edilmiş bir direktif hakkında resmi olmayan bir mutabakata ulaştı. Söz konusu mutabakat, mevcut teknik kuralları açıklığa kavuşturmakta ve basitleştirmekte, böylece kuralların güncellenmesini, kontrol edilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.

Yolcu gemisi emniyeti kuralları ve standartları hakkındaki söz konusu "genel" direktif, AB'de iç sularda sefere çıkan gemiler için geçerli en ayrıntılı yolcu gemisi emniyeti kurallarını kapsıyor. Direktif, inşa, denge ve yangından korunma gibi alanlardaki gemilere yönelik detaylı teknik gereklilikleri düzenlemekte ve çelik ya da dengi bir malzemeden yapılan gemilere yönelik olduğu için en modern yolcu gemilerini kapsamaktadır.

Yeni kurallar, 24 metrenin altındaki küçük gemilerin yerel işletme koşullarına karşı daha hassas olmaları ve genel olarak daha az risk barındırmaları nedeniyle ulusal seviyede düzenlenmelerini öngörmektedir.

Üye Devletler, direktifin yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içerisinde yeni koşulları ulusal mevzuatlarına dâhil edeceklerdir.

15 Haziran'da mutabık kalınan taslak direktif, bir yandan kuralları basitleştirip idari yükleri azaltırken bir yandan da deniz yoluyla seyahat etmeyi emniyetli hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yolcu gemisi emniyeti incelemesinin bir parçasıdır. (Kaynak: Avrupa Konseyi)

Deniz taşımacılığında dijitalleşme: mürettebatın ve şirketlerin iş yükünü hafifletecek akıllı dijital çözümler

15-16 Haziran 2017 tarihlerinde Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi'nin Malta Başkanlığı tarafından ortaklaşa organize edilen 'Dijital Kongre 2017'de, Avrupalı denizciler ve armatörler karşılaştıkları idari yükleri azaltmak amacıyla akıllı dijital çözümlerden acilen daha iyi şekilde yararlanmanın önemini vurguladılar.

Deniz taşımacılığı, bugün halen gerçek anlamda bir ortak pazardan yararlanamamakta ve bitmek bilmeyen evrak işleriyle uğraşmaktadır. Bu durum, dinlenme saatlerini ve iş memnuniyetini etkileyecek şekilde artan iş yüküyle karşı karşıya kalan mürettebatın zararınadır ve aynı şekilde tüm denizcilik faaliyetlerini, özellikle de kısa zaman aralıkları içerisinde AB limanlarına sıklıkla uğrayan kısa mesafeli deniz taşımacılığı işletmecilerini etkilemektedir.

Haziran 2016'dan itibaren Avrupa limanlarında gemilere yönelik raporlama formalitelerini basitleştirmeyi ve modernleştirmeyi amaçlayan AB Raporlama Formaliteleri Direktifi'nin mevcut durumu kolaylaştırmaya yardımcı olmadığı, aksine mürettebat ve şirketlerin bugün eskiye kıyasla daha kötü bir durumla karşı karşıya kaldıkları belirtilmektedir. Zira bir Avrupa Tek penceresi geliştirmek şöyle dursun, değişik ulusal çözümler geliştirilmiştir ve Üye Devlet seviyesinde dahi yürürlükte bulunan tek bir çözüm çoğunlukla bulunmamaktadır.

Örneğin, A limanında mürettebatının doğum tarihini DD/MM/YYYY formatında girmek zorunda olan bir kaptan, uğrak yapacağı bir sonraki Avrupa limanında DD.MMM.YYYY ve üçüncü limanda ise YYY/MM/DD formatında giriş yapmak zorunda kalmaktadır. 18 sayfa sekmeli bir excel dokümanını spesifik kodlarla doldurmak A limanı için saatler almaktadır. Fakat ne yazık ki, bir sonraki liman için farklı verileri gerektiren bir Word dokümanının doldurulması ve geminin varışından 72 saat önce gönderilmesi gerektiği için, A limanı için yapılan bu çalışma sonraki uğrak limanında kullanılamamaktadır.

Anılan durum, denizcilik şirketleri ve mürettebatının artan kâğıt işleri, farklı yazılım gereklilikleri ve çok çeşitli idari ve aracı kurumla karşı karşıya kalmasıyla sonuçlanıyor. Prosedürler ve gereklilikler sadece karmaşık değil, aynı zamanda mükerrer, verimliliği ve iş memnuniyetini azaltan ve gemi mürettebatının verimliliğini ve iş memnuniyetini azaltan, gereksiz iş yüküne ve strese neden olan bir yapıdadır.

Dijital çözümler geliştirilmiştir ve tüm aktörlerin yapması gereken tek şey; yük, mürettebat ve gemi verileri için uyumlaştırılmış veri setleri ve formatları temelinde dijital çözümleri uygulamaktır. Ayrıca, raporlama yükümlülüklerini, sahiden gerekli olan formalitelerin yer aldığı minimum bir listeye indirgemek için ortak bir çaba da gerekmektedir. Çözüm; modern teknolojiyi, ideal olarak bir "bulutta" mevcut bulunan veriyi ya da ilgili otoritelerin ihtiyaç duyulan bilgiyi aldığı diğer platformları dikkate almalıdır. Denizcilik ancak bu şekilde, hâlihazırda tek pazardan faydalanmakta olan kara merkezli taşımacılık türleriyle eşit koşullara ulaşacaktır.

ECSA ve Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu (ETF), yukarıda bahsedilen durumun iyileştirilmesi için Avrupa Komisyonu'nu Raporlama Formaliteleri Direktifini kapsamlı bir revizyona tabi tutmaya davet ediyor. Bu revizyon, "bir kere raporlama" prensibini tamamen garantiye alan ve tüm önemli yük ve nakliyat bilgilerini hükümetler ve ilgili idareler arasında paylaşan gerçek bir Avrupa tek pencere ortamını yaratmalıdır. ECSA ve ETF, başarısız olan AB direktifinin mümkün olan en kısa süre içerisinde düzeltilmesi gerektiği fikrindedir. (Kaynak: Avrupa Konseyi)

AB suları dışında sürdürülebilir ve şeffaf balıkçılık faaliyetleri

Avrupa Konseyi, AB dışındaki balıkçılık filolarının sürdürülebilir yönetimine dair yeni kurallara ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu ile 20 Haziran 2017 tarihinde siyasi bir mutabakata vardı. 

Balıkçı tekneleri için ruhsat rejimlerini modernize edecek olan söz konusu düzenleme, AB suları dışında balıkçılık yapan AB gemilerine ve AB sularında balıkçılık yapan üçüncü ülke gemilerine uygulanacaktır. 

Tarım, Balıkçılık ve Hayvan Hakları konularında Malta Parlamento Sekreteri Hon. Clint CAMILLERI, anılan mutabakatı memnuniyetle karşılayarak şunları söyledi: "AB, söz konusu yeni ve daha şeffaf kurallar sayesinde, harici filosunu kontrol etmek ve yasadışı balıkçılıkla mücadele etmek üzere daha donanımlı olacaktır. Balıkçılık sezonunu bu türden önemli bir başarı ile sonlandırdığımız için gururluyuz."

Revize edilen Ortak Balıkçılık Politikası (CEF), balıkçılık yönetimin iç ve dış boyutları arasındaki ahengi vurgulayarak, balıkçılık yönetimine yönelik sürdürülebilir, ekosisteme dayanan ve ihtiyatlı bir yaklaşımı destekliyor. Bu nedenle, Birlik dışındaki AB balıkçılık faaliyetlerinin AB sularında geçerli olan prensip ve standartlara uygun şekilde yapılmasını sağlamak için önceki ruhsat rejiminin revize edilmesi gerekmiştir.

İdari yükü azaltmak, yasal kesinliği artırmak, iç ve dış filoların eşit muameleye tabi olmasını sağlamak ve müracaat edenlere daha kısa sürede cevap verebilmek için çeşitli ruhsatlandırma prosedürleri geliştirilmiştir. Yeni düzenleme ayrıca; yasadışı, bildirilmemiş ve kaçak avlanmayla mücadele eden kuralları da güçlendirecektir. (Kaynak: Avrupa Konseyi)

Frontex, EFCA ve EMSA "Bir Avrupa sahil güvenlik hizmetinin oluşturulması" isimli pilot projesinin sonuçlarını açıkladı

Avrupalı ve ulusal oluşumlardan 110'un üzerinde katılımcı, 2 Haziran 2017 tarihinde, Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı EMSA'nın Lizbon'daki tesisinde "Bir Avrupa sahil güvenlik hizmetinin oluşturulması" başlıklı pilot projenin Kapanış Çalıştayı' için bir araya geldi. Çalıştay'da, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı FRONTEX, Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı EFCA ve EMSA, projenin sonuçlarını ortaklaşa sundular.

18 ay süren söz konusu Proje, Avrupa sınır ve sahil güvenlik paketi çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından önerilen işbirliği mekanizması için bir test ortamı oluşturmak amacıyla Ocak 2016'da başlatılmıştı.

Proje çerçevesinde üç Ajans, aşağıda belirtilen dört alandaki işbirliklerini daha fazla geliştirecek yolları keşfettiler ve bu yolları test ettiler:

  1. Gemi hareketlerinin ve yeryüzü gözlem verilerinin incelenmesinden elde edilen bilgilerin paylaşılması
  2. Modern teknoloji temelinde kontrol ve iletişim hizmetleri sağlamak
  3. Kapasite geliştirmek
  4. Çok amaçlı operasyonlar da dâhil olmak üzere kapasite paylaşımı ve sektörler ve sınırlar arasında varlıkların ve kabiliyetlerin paylaşılması.

EMSA, EFCA ve Frontex arasındaki artan işbirliği, AB Üyesi Devletlerde deniz emniyeti, güvenliği, arama ve kurtarma, sınır kontrolü, balıkçılık kontrolü, gümrük kontrolü, genel hukuki yaptırım ve çevrenin korunması gibi çok çeşitli alanlarda sahil güvenlik fonksiyonları yürütmekle sorumlu 300'den fazla sivil ve askeri idarenin faaliyetlerinin etkili ve düşük maliyetli şekilde desteklenmesini mümkün kılacaktır. (Kaynak: EMSA)

AB'nin 2020 yılına kadar deniz taşımacılığı politikası

2020 yılı ve sonrası için AB deniz taşımacılığı politikasına temel oluşturacak olan yol gösterici ilkeler: rekabetçilik, karbonsuzlaştırma ve dijitalleştirmedir.  Söz konusu ilkeler, malların ve insanların taşınmasında deniz taşımacılığının cazibesini sürdürmesini ve daha çevreci bir hale gelmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İlkelerin ayrıca, yatırım ve inovasyon için bir katalizör görevi görmesi de beklenmektedir.

Avrupa Konseyi, 29 Mart 2017 tarihinde bir bakanlık konferansında kabul edilen ve rekabetçilik, karbonsuzlaştırma ve dijitalleştirmeye odaklanan AB denizcilik politikası hakkındaki Valletta deklarasyonunun içeriğini 8 Haziran günü aldığı kararlar ile onayladı. Söz konusu Deklarasyona ilişkin detaylı bilgilere http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/abbultenleridetay.aspx?duyuru=257&L=ABBultenleri ulaşabilirsiniz. (Kaynak: Avrupa Konseyi)

01.01.2017 – 06.07.2017 tarihleri arasındaki Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2017 – 06.07.2017 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 5 Türk Bayraklı gemi (Hırvatistan, Split; İtalya, Cenova; İspanya, Castellon de la Plana; Romanya, Köstence; Yunanistan, Rodos) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Vakfı                                                     -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-TAIS                                                                        

-WISTA Türkiye Derneği                                          

-Gemi Sahibi Firmalar

 

Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi T       elefon:252 0130-462         E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

AB_Haziran_2017.pdf