• Home
  • |
  • EU Bulletin

DTO Mayıs 2018 AB Bülteni

?

İMEAK DTO AB Bülteni _         ________________________________________________   _______         ______ __  ___________________  ___   ______  MAYIS 2018

 

ICS: "Avrupa Komisyonu, IMO'nun CO2 Azaltma Stratejisine saygı duymalıdır"

Mayıs ayında Hong Kong'da gerçekleştirilen Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Yıllık Genel Kurul Toplantısı, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonlarını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı bir strateji hakkında Nisan 2018'te kabul edilen tarihi BM IMO anlaşmasına desteğini teyit etti. Buna, sektörün CO2 verimliliğini 2030 yılına kadar en az yüzde 40 ve 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında artıracak hedefler ve sektörün toplam sera gazı emisyonlarını deniz taşımacılığı talebindeki artışa bakılmaksızın 2050 yılına kadar en az yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlayan çok iddialı bir hedef de dâhildir.

ICS üyesi ulusal kuruluşlar, yeni IMO stratejisi doğrultusunda 2023'ten önce uluslararası denizcilikten kaynaklanan CO2 emisyonlarının daha da azaltılmasını doğrudan etkileyecek olan ek IMO düzenlemelerinin acil olarak geliştirilmesine katkıda bulunmayı kabul ettiler. Üyeler, deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hakkında Ekim ayında yapılacak bir sonraki IMO toplantısı öncesinde ICS'in ayrıntılı öneriler sunmasına karar verdiler.

Bununla birlikte, MRV kuralını küresel rejimle uyumlaştırmaya yönelik bir taahhüt vermiş olan Avrupa Birliği'nin, IMO tarafından hâlihazırda kabul edilen küresel sistemle çelişen bölgesel bir CO2 raporlama sistemini uygulamayı sürdürmeye dair açık niyete sahip olması, ICS Üyelerinde ciddi hayal kırıklıkları yaratmıştır.

ICS Başkanı Esben Poulsson: "Avrupa Komisyonu'nun nihai tavsiyelerini beklemeye devam ediyoruz. Ancak denizcilik endüstrisi, gerçekteki CO2 emisyonlarıyla ilgisi olmayan ve armatörleri haksız yere cezalandırmak için kullanılacak soyut operasyonel verimlilik ölçütlerine göre her bir gemi için oluşturulan verilerin yayınlanması konusundaki muhalefetini açıkça ortaya koymuştur. IMO CO2 veri toplama sistemi ile tam bir uyumun sağlanmadığı her seçenek, kısa bir süre önce IMO sera gazı emisyonlarını azaltma stratejisini kabul eden AB üyesi olmayan pek çok ülke tarafından kötü niyet göstergesi olarak değerlendirilecektir," dedi. (Kaynak: ICS)

Denizcilik sektöründe nitelikli işgücünün geliştirilmesi konusunda Avrupa'nın başarı hikâyeleri

Avrupa Komisyonu, denizcilik profesyonellerinin yetkinliklerini artırmaya ve onları gelişmekte olan deniz ekonomisinin çeşitli ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye yardımcı olan üç girişimi yayınladı.

Son on yılda değişime uğrayan mavi ekonomi, günümüzde teknolojik olarak gelişmiş ve inovasyon odaklı sektörden modern ürün ve hizmetlerin elde edilmesi anlamına gelmektedir. Açık deniz rüzgârı, okyanus enerjisi, gemi inşa veya deniz biyoteknolojisi gibi sektörler, şu anda son derece uzmanlaşmış iş mevkileri sunmaktadır ve uygun personel arayışındadır.

Bu işgücü talebini uygun bir arzla eşleştirmek, endüstrinin rekabet gücünü korumak için kilit önemde olacaktır. Avrupa Komisyonu finansmanı bu nedenle, eğitim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini teşvik etmektedir. Söz konusu işbirliği, iki grup arasında daha fazla diyalog, öğrenciler için çoklu öğrenme fırsatları ve sınıf dışı deneyimleri gerektirmektedir. Mavi ekonomi, farklı pek çok sektörde birçok farklı istihdam sunduğu gibi, diğer hibeler de denizcilik mesleklerinin imajını iyileştirmeyi ve insanların denizdeki mesleklere olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

İlerleme sağlayabilmenin bir diğer yolu, Komisyon'un 40 uzmanın yardımıyla yapmakta olduğu gibi, tüm AB çapında süregitmekte olan iyi uygulamaları gözlemlemek ve tanımlamaktır. Sonuç, yetkinlik sorunlarının üstesinden gelmek için gerçek yaşamdaki yenilikçi yaklaşımların bir araya getirildiği benzersiz bir envanterdir. 15 proje, iş dünyası ve eğitim arasındaki işbirliğini artırıyor, 14 proje denizler hakkındaki bilgiyi yaygınlaştırıyor ve 13 proje yaşam boyu öğrenme ve hareketlilik için yeni fırsatlar yaratıyor. Üç küçük kitapçık ve 42 öykü ise, eğitim arzı ile işgücü piyasası ihtiyaçları arasındaki açığı gidermenin mümkün olduğunu ve Avrupa'nın bunu gerçekleştirdiğini tartışmasız bir şekilde göstermektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Skipper lisanslarının otomatik olarak tanınması için yeni bir proje teklif çağrısı

"Profesyonel tekne kaptanlarının, kendi ülkelerinin dışında veya yabancı bir gemide çalışmak istemeleri halinde her defasında özel bir başvuruda bulunmaları ya da hatta bazı durumlarda yeniden kalifiye olmak zorunda kalmaları adil midir?"

Nitekim günümüzde gereklilikler, temel olarak özel hava koşulları, geleneksel teknikler ve hatta güvenlik kuralları nedeniyle AB ülkeleri arasında farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, her ülke yalnızca yerel niteliklere sahip insanların kendi sularında ve yalnızca kendi ülkelerine kayıtlı teknelerde kaptanlık yapmasını şart koşmaktadır.

Ancak bu durum, bir dizi insanın serbest dolaşımını ciddi biçimde sınırlandırmaktadır. Kiralık tekne kaptanları, limanlar arasında tekne kullanan kişiler, teslimat kaptanları ve dalış eğitmenleri, kendi gemilerinin birebir aynısı olan gemilere sadece başka bir ülkenin bayrağını taşıdığı için kaptanlık edememektedirler. 

Bunun aksine, özellikle eko-turizmin yeni biçimlerinin şekillenmekte olduğu, pazarın gemi sahipliğinden çok tekne kiralamaya yöneldiği ve çevresel ilkelerin ürünlerden çok tüketim hizmetlerini işaret ettiği günümüzde, gemi kiralama pazarının potansiyelini ortaya çıkarmak çok anlamlı olacaktır.

Tüm bu nedenlerden ötürü, Avrupa Komisyonu AB çapında bir skipper lisansı oluşturmayı düşünüyor. 750.000 Euro değerindeki yeni bir çağrı ile, ulusal mevzuatları karşılaştıran, hem kamu hem de özel sektördeki aktörleri göz önünde bulunduran ve tüm şartları kapsayan ortak bir Avrupa müfredatı için zemin olup olmadığını ortaya koyacak ve böylece skipperları faaliyet göstermek istedikleri her bir ülke için tüm kalifikasyon sürecini yineleme ihtiyacından muaf kılacak kaliteli çalışmalar elde etmeyi umuyor. Küçük ticari gemi kaptanları için ortak müfredata ilişkin söz konusu proje teklif çağrısı için daha fazla bilgiye https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/call-proposals-mare201807_en internet bağlantısından erişilebilmektedir. Son başvuru tarihi 25 Temmuz 2018'dir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

EMSA, AB'nin genişleme ülkelerinde teknik uzmanlığını artırıyor

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) ile Avrupa Komisyonu (Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakereleri - DG NEAR) arasındaki yeni bir hibe sözleşmesi kapsamında ilk etkinlik 3 Mayıs 2018 tarihinde Lizbon'da gerçekleştirildi. Etkinliğe, Avrupa Komisyonu, EMSA ve Genişleme Ülkeleri'nden (Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) temsilciler tarafından katılım sağlandı. Katılımcılara, yapım aşamasında olan çeşitli kapasite geliştirme faaliyetleri ve ilgili araçlar tanıtıldı. Görüş ve ihtiyaçlarını paylaşan yararlanıcı ülke temsilcileri, kendi ulusal mevzuatlarına aktarılmakta olan ya da aktarılması planlanan AB mevzuatına ilişkin ülkelerinin mevcut durumları hakkında bilgi verdiler. Katılımcılar, yapılan görüşmelerin neticesinde, yeni projenin bir parçası olarak atılacak öncelikli adımlar üzerinde anlaşmış ve sonra bu adımları onaylamıştır. Proje için zemin oluşturan imzalı hibe sözleşmesi, AB Genişleme Ülkelerinin teknik uzmanlığını artırmak, böylece bu ülkelerin deniz emniyeti, güvenliği ve kirlilik önleme alanlarındaki mevcut ve gelecekteki yükümlülükleri yerine getirme yeteneklerini güçlendirmeye yönelik tasarlanmıştır. (Kaynak: EMSA)

Yedi Wadden deniz limanı EcoPorts çevre performansı standardını elde etti

EcoPorts çevresel performans standardını (PERS) elde eden Den Helder (Hollanda), Harlingen (Hollanda), Groningen (Hollanda), Den Oever (Hollanda), Niedersachsen Brake (Almanya), Niedersachsen Cuxhaven (Almanya) ve Niedersachsen JadeWeserPort (Almanya) limanları, sertifikalarını 17 Mayıs 2018 tarihinde Üç Taraflı Wadden Deniz Limanları Konferansı'nda Avrupa Deniz Limanları Örgütü (ESPO)  Genel Sekreteri Isabelle Ryckbost'tan teslim aldılar.

Ryckbost: "PERS sertifikası alan yedi Wadden limanını kutlamaktan ve Wadden Denizi'nin kıymetli çevresinin korunması için söz konusu limanların bir araya getirilmesinde EcoPorts'un rol oynadığını görmekten memnuniyet duyuyorum. PERS sertifikası, limanların çevre yönetimi için bir kalite işaretidir. PERS, çevre sorunlarının üstesinden gelmeleri, çevre politikaları konusunda şeffaf olmaları ve liman kentlerinin topluluklarıyla daha yakın bir ilişki kurmaları için limanlara destek olmaktadır," dedi.

PERS sertifikalı olmak, diğer hususların yanı sıra, limanın çevre raporunu kamuya açık hale getirerek saydamlığı artırmasını gerektirmektedir. Sertifika ayrıca, limanın çevresel zorlukları etkili bir şekilde incelediği ve iyileştirilmiş bir çevre yönetimini uyguladığı anlamına da gelmektedir. PERS, limanların mevzuata uymalarına ve müşteri beklentilerini karşılamalarına yardımcı olur. Buna ek olarak, limanların çevresel performansı, büyük sigorta şirketleri tarafından primin hesaplanmasında giderek daha fazla hesaba katılmaktadır. PERS gibi standartlar, sürdürülebilir bir yaklaşımın bileşenleri olarak kabul edilmektedir.

EcoPorts koordinatörü Sotiris Raptis, "PERS standardıyla belgelenen limanların istikrarlı artışı, limanların çevre yönetimini geliştirmeye, liman kentlerinin topluluklarıyla daha da yakın bir ilişki kurmaya ve pazar itibarlarını artırmaya hazır olduklarını gösteriyor. Tüm limanları EcoPorts'a katılmaya ve PERS standardını almaya teşvik ediyoruz" dedi.

93 EcoPorts üyesinin üçte biri, limanlara özel çevre yönetim standardı olan PERS'i almış durumdadır. PERS standardına uygunluk, Lloyd's Register tarafından bağımsız olarak değerlendirilir ve sertifikanın geçerliliği 2 yıldır. Limanın gereklilikleri karşılamaya devam ettiğinden emin olmak üzere 2 yıllık dönemden sonra PERS revize edilir.

EcoPorts araçları, ECO Sürdürülebilir Lojistik Zinciri Kurumu (ECOSLC) aracılığıyla Avrupa dışındaki limanlar ve terminaller için de kullanılabilir durumdadır. (Kaynak: ESPO)

Avrupa Birliği ve Arjantin deniz araştırmaları ve inovasyon konularında işbirliğini güçlendiriyor

Avrupa Komisyonu ile Arjantin Bilim, Teknoloji ve Üretken İnovasyon Bakanlığı; okyanus gözlemciliği, gıda güvenliği, kutup araştırmaları ve iklim değişikliği gibi Atlantik Okyanusu ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek için deniz araştırmaları ve inovasyon konusunda işbirliğini teşvik eden idari bir düzenlemeyi 18 Nisan 2018 tarihinde imzaladı. Bahse konu anlaşma, AB'nin Arjantin'le bilim ve teknoloji alanındaki geniş çaplı ve başarılı işbirliğini ve Atlantik Okyanusu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdünü tamamlamaktadır.

Araştırma, Bilim ve İnovasyon Komisyoneri Carlos Moedas şunları söyledi: "Arjantin ile bu düzenlemenin imzalanmasının, Atlantik Okyanusu ile ilgili zorlukların üstesinden gelmemize, deniz ekosistemleri hakkındaki bilgimizi geliştirmemize, yeni teknolojiler geliştirmemize, araştırma altyapıları verilerini paylaşmamıza ve bilimsel alışverişlerimizi geliştirmemize yardımcı olacağına eminim."

Arjantin Bilim, Teknoloji ve Üretken İnovasyon Bakanı Lino Barañao, bahse konu düzenlemeyi Arjantin Bakanlığı adına imzaladı.

İdari düzenlemenin imzalanması öncesinde, Araştırma ve İnovasyon konusunda ortak çalışmalar için öncelikleri belirleyen AB-Arjantin Ortak Yürütme Komitesi'nin katılımcıları, küresel temiz enerji inovasyonunu hızlandırmak amacıyla 22 ülke ile AB'nin küresel bir girişimi olan Misyon İnovasyonu'na (Mission Innovation) Arjantin'in katılım başvurusu sürecini ele aldılar. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

01.01.2018 – 29.05.2018 tarihleri arasındaki Paris MOU kapsamında Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2018 – 29.05.2018 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 3 Türk Bayraklı gemi (Belçika-Anvers; Yunanistan-Kos, Yunanistan-Rodos Adası) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                               -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                                Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                   -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                    Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                                -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                                     Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hiz. A.Ş.             -Meclis Başkanlık Divanı                  

-GİSBİR                                                                           -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-GESAD                                                                          -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.    -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler                     

-TÜRKLİM                                                                       -WISTA Türkiye Derneği

--Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası              -TAIS

-GEMİSANDER                                

-Gemi Mühendisleri Odası                                                    

-Gemi Sahibi Firmalar                                               

 Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Yetkilisi      Telefon:252 0130-462         E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

Mayis2018_AB.pdf