• Home
  • |
  • EU Bulletin

GEMIADAMLARINA SINIRDA TRANSIT VIZE UYGULAMASI

Sayın Üyemiz, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nin 19.04.2010 tarihli e-posta mesajına atfen İlgi sirkülerimiz ile “Gemiadamlarına Sınırda Transit Vize Uygulaması Hk. Nisan 2010 Bülten”inde özetle; 810/2009 tarihli AB Direktifi ile “Vize Kodu”nun 05 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe girdiği ve buna bağlı olarak AB Vize Bilgi Sisteminin bu yılın sonunda kullanılmaya başlanmasının beklendiği belirtilerek uygulama ile getirilecek yenilikler hakkındaki bilgiler duyurulmuştu. Bu defa Ek’te de bir örneği sunulan Eylül 2010 tarihli Bülten’de, Gemiadamlarına Sınırda Transit Vize Uygulamasının 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren Hollanda Otoritelerince sıkı şekilde uygulanacağı belirtilerek, değişikliklerin neden yapıldığı, nelerin değişeceği, havayolu şirketlerinin rolü ve Diplomatik Karargahlardaki, gemiadamlarına vize işlemlerini kolaylaştırıp hızlandıran Mavi Halı Uygulaması ile ilgili bilgileri bulunmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Bülten Örneği (Web Sayfamızda Yayınlanmaktadır) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND - Gemi Sahipleri - Acenteler

Ek1.pdf