• Home
  • |
  • EU Bulletin

İMEAK DTO Aralık 2022 AB Bülteni

Sayın Üyemiz,

Avrupa’da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

1. Duisburg Limanında 5G Projesi Başlatıldı.

Almanya’nın ana telekomünikasyon kurumu olan Deutsche Telekom tarafından Duisburg limanında bir 5G saha testinin yapımına başlandığı ilan edildi.

Bugüne kadar iç limanlardaki mobil kargo elleçleme ekipmanlarının yarı otomatik kontrolünün mümkün olmadığı ifade edilerek 5G teknolojisine dayalı gerçekleştirilecek projenin konteyner elleçleme operasyonlarının kapasitesini artırmayı amaçladığı belirtilmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Yönetimince projenin finanse edilmesi için önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 1 milyon Euro kaynak ayrıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu projenin bir parçası olarak Deutsche Telekom tarafından, Duisburg Rheinhausen'deki Logport liman sahasında bireysel teknik gereksinimlere göre uyarlanabilen özel 5G kampüs ağıyla donatımın amaçlandığı, 5G teknolojisinin yardımıyla yarı otomasyonun vinçlerin kapasitesini artıracağı, bunun da limanda ek bir zemin alanına ihtiyaç duyulmadan konteyner yükleme sayısını artıracağı, liman alanındaki çok sayıda kamera ve sensörü birbirine bağlamak için 5G teknolojisinin kullanılmasının da planlandığı kaydedildi. Böylelikle ilgili proje neticesinde malların karayolu, demiryolu ve su yoluyla taşınmasının daha şeffaf ve yönetiminin daha kolay hale geleceği düşünülmektedir.

Buna ilaveten, proje neticesinde liman sahasındaki 5G kampüs ağı kurulumundan liman dışında yer alan yerel firmaların da yararlanacağı, 5G teknolojisi sayesinde bireysel süreçlerin otomatik hale gelebileceği ve bunun vinç operatörlerinin çalışma koşullarını da iyileştireceği vurgulandı. (Kaynak: Enterprise Insights)

2. Rotterdam Liman İdaresi Gemi Yakıt İkmali İçin Yeni Ölçüm Sistemini Zorunlu Kılıyor.

Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam Liman İdaresince yapılan açıklamada yakıt ikmalini daha doğru ve verimli ölçebilen kütle akış ölçerlerinin zorunlu hale getirilmesinin planlandığı duyuruldu.

Liman İdaresince yapılan açıklamada; 1 Şubat 2021 tarihinde kendi yetkisi altında faaliyet gösteren yakıt ikmali gemileri için lisans şartı getirildiği hatırlatılarak, kütle akış ölçerlerin zorunlu hale getirilmesinin bu sürecin devamı olacağı belirtildi. Bu kapsamda, yakıt ikmali sırasında meydana gelen yakıt hacimleriyle ilgili anlaşmazlıkları önlemeye yönelik şeffaflığın ve verimliliğin artırılmasının amaçlandığı, dünyanın en büyük yakıt ikmal merkezi olan Singapur’da 2017 yılında gemi yakıt ikmali için kütlesel akış ölçerlerin zorunlu hale getirildiği vurgulandı. Liman İdaresince konu üzerine yapılan araştırmaya dayalı verilerde de akış ölçerlerin bunker yakıtı miktarının en doğru ölçümünü sağlayarak zaman tasarrufu yarattığı ve geleneksel manuel ölçümlere kıyasla zamandan tasarruf sağlanarak verimliliğin artacağının ve böylece her bir yakıt barcı için daha yüksek tedarik devri sağlayacağının görüldüğü ifade edildi.

Uluslararası Bunkerciler Birliği (IBIA) tarafından yapılan açıklamada da Rotterdam Limanı'nın bunker teslimatları için kütlesel akış ölçerlerin kullanımını zorunlu hale getirme yolunda sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, yalnızca Rotterdam'da değil tüm limanlarda ve dünya çapındaki diğer yakıt ikmali merkezlerinde akış ölçerlerin zorunlu hale getirilmesine yönelik gelişmelerin desteklendiği ifade edildi.

Bu doğrultuda; IBIA ve BIMCO’nun da (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) içinde yer aldığı bir anket çalışmasının proje öncesinde gerçekleştirilmiş olduğu ve bu çalışmada piyasa koşullarını iyileştirmek ve yakıt ikmali tedarikçileri arasındaki anlaşmazlıkların azaltılması için yakıt ikmali tedarikçi lisanslaması ve yakıt ölçerlerin daha fazla kullanımının endüstri tarafından güçlü şekilde desteklendiğinin görüldüğü vurgulandı.

Ayrıca, Rotterdam Limanı tarafından Şubat 2021'de getirilen yakıt ikmali gemileri için getirilen lisans şartının IBIA dahil olmak üzere hem yerel hem de uluslararası çok çeşitli paydaşla yapılan ayrıntılı bir istişare sürecinin sonucu olduğu ve sürecin Antwerp Limanı başta olmak üzere Belçika bölgesine de yansıyacağının beklendiği ifade edildi. (Kaynak: Reuters, IBIA

3. BIMCO Dijitalleşmeyi Desteklemek İçin Blue Visby Konsorsiyumuna Katıldı.

Uluslararası Denizcilik Konseyi’nce (BIMCO) yapılan açıklamada denizcilik sektöründe dijitalleşmenin desteklenmesi amacıyla çeşitli akademik, kamu ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Blue Visby Konsorsiyumu’na katılım sağlandığı duyuruldu.

Blue Visby Konsorsiyumunca, gemilerin varış yerlerine ulaşma sürelerini optimize eden Blue Visby Solution adlı çok taraflı bir dijital platformun geliştirilmiş olduğu ifade edilerek konunun destekleneceği belirtildi. Söz konusu dijital çözüm içerisinde her gemi için en uygun hedef varış zamanının elde edilebilmesi için aynı varış noktasına giden gemi gruplarının varış sürelerine bir algoritma uygulandığı ve varış yerindeki hava durumu ve sıkışıklık gibi koşullarla birlikte her bir geminin performansı da dahil olmak üzere bir dizi parametrenin analiz edilmesiyle sonuçların elde edilebildiği vurgulandı.

BIMCO tarafından yapılan ilgili açıklamada operasyonel önlemler aracılığıyla tedarik zinciri boyunca pratik ve sürdürülebilir çözümlerin desteklenerek teşvik edildiği, Blue Visby Solution’ın taşıdığı hedeflerin BIMCO'nun taşıdığı dijitalleşme ve karbondan arındırmayı kolaylaştırma misyonuyla örtüştüğü, 2022 yılı içerisinde sektörün dijital yolculuğunu kolaylaştırmayı amaçlayan Standartlar, İnovasyon ve Araştırma Departmanının da BIMCO bünyesinde kurulmuş olduğu, tam zamanında üretim prensibini (JIT) teşvik etmenin yanı sıra elektronik konşimentoların daha geniş kabul görmesi ve kullanılması için de çalışmaların gerçekleştirildiği ve Temmuz 2022'de Toplu Gönderi için Elektronik Konşimento Standardının yayınlandığı ifade edildi. (Kaynak: BIMCO)

4. ABS Singapur Siber Araştırma Projesi İçin Sanal Gemi Modelleri İnşa Edecek.

Amerikan Denizcilik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamada, Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi işbirliğinde yürütülen bir projenin parçası olarak siber güvenlik araştırmaları doğrultusunda sanal gemi teknolojisi ağlarına ilişkin bir model oluşturulacağı duyuruldu.

Bu kapsamda, gemilerde Operasyonel Teknoloji Sistemlerinin Deniz Test Alanı projesinin denizcilik endüstrisinin dijitalleşmesi yönünde yaşanan zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan bir dizi siber güvenlik faaliyetini kapsadığı ve projenin gemilerde operasyonel teknoloji sistemlerini sanal simülasyon modelleri ile birleştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Konuyla ilgili olarak ABS Başkan Yardımcısı ve ABS Küresel Simülasyon Merkezi Başkanı Dr. Gu Hai tarafından yapılan açıklamada, proje kapsamında gelişmiş çoklu fiziki modelleme ve simülasyon kullanılarak gemi operasyonel teknoloji sistemlerinin sanal modellerinin oluşturulacağı, bu modellerin inşa edilecek fiziksel test ortamı ve simülatör ile birleştirilerek gemi operasyonel teknoloji ekipmanını güvence altına almak için etkili önlemleri anlamak, değerlendirmek ve uygulamak için güvenli ve gerçekçi bir ortam sunacağı ve elde edilen verilerin gemi operasyonel teknoloji sistemlerindeki güvenlik açıklarını keşfetmek için kullanılacağı vurgulandı.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Direktörü Daniel Zhang ise artan dijitalleşme ve bağlanabilirlik imkanlarıyla modern gemilerin kompleks ve kötü niyetli siber saldırılara karşı daha savunmasız hale geleceğinin düşünüldüğünü, bu açıdan kurulan simülatör platformunun denizcilerin gemideki bir siber saldırıyla güvenli olarak yüzleşebilmesi ve bunları yönetmek için operasyonel hazırlık durumunu değerlendirmesi için önemli bir rol üstleneceği ifade edildi. (Kaynak: ABS, Smart Maritime Network)

5. Data Safe House Rotterdam Girişimi Başlatıldı.

Rotterdam Liman İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Data Safe House Rotterdam Girişimi’nin resmen kurulduğu ve böylelikle limana bağlı büyük sanayi şirketleri ile ağ operatörleri arasındaki ilk bilgi alışverişinin kolaylıkla yapılabileceği ilan edildi.

Söz konusu kuruluş aracılığıyla yapılan veri alışverişi sayesinde şebeke operatörlerinin bağlı şirketlerin sürdürülebilirlik planları hakkında her zaman en güncel bilgilere sahip olabileceği ve firmaların gelecek enerji geçişi için bilişim altyapılarının zamanında hazır olmasını sağlamalarına yardımcı olacağı ve Data Safe House’un bu şekilde dönüşüm sürecini hızlandıracağı belirtildi.

Günümüzde enerji, kimyasal ve arıtma alanında faaliyet gösteren her firmanın operasyonlarını daha sürdürülebilir hale getirmek için birçok planı sürdürdüğü ve bu planların da çeşitli enerji taşıyıcılarına ilişkin talep ve arz yapısını değiştirdiği belirtilerek dönüşüm sürecinin yeşil enerji ve hidrojen kullanımının artırılmasını ve petrol, doğal gaz ve kömür kullanımının azaltılmasını beraberinde getirdiği ifade edildi.

Özellikle ağ operatörlerinin firmalarca nerede ne zaman ve ne ölçüde ekstra elektriğe ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bilgiye sahip olmalarının büyük önem arz ettiği, bilişim altyapılarına yapılan yatırımın milyarlarca Avroyu kapsadığı ve bu yatırımların etkin ve verimli bir şekilde harcanmasının gerektiği vurgulandı. Bu amaç doğrultusunda, şirketler ve ağ operatörleri arasındaki bilgi alışverişinin optimum, gizli ve verimli olmasını sağlamaya yönelik Rotterdam Liman İdaresi tarafından kurulan Data Safe House'un şirketlerin karbondan arındırma planları hakkında özerk ve bağımsız bir kuruluş olarak bilgi toplayacağı, ilgili bilgileri kimlerin görebileceğine şirketlerin karar verebileceği ve süreç sonunda ağ operatörlerinin güncel ve güvenilir olmayan bilgilerle çalışma riskinin azaltılacağı belirtildi. (Kaynak: Rotterdam Liman İdaresi)

6. DNV SAFEMATE Projesi Otonom Nakliyenin Güvenli Yollarını Gösteriyor.

Norveç Merkezli uluslararası akredite ve klas kuruluşu olan DNV tarafından başlatılan SAFEMATE projesiyle denizcilikte güvenli navigasyon için karar destek sistemi kurulması çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

Denizcilikte birçok farklı durumda otonom teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda insan müdahalesi olmadan güvenli bir şekilde çalışabilen otomatik sistemlere ihtiyaç duyulduğu, otomatik köprü üstü sistemlerinin seyir işlevlerini aşamalar halinde gemi mürettebatından alacağı, bu sistemlerin doğru kararlar vermesini sağlamanın yollarının bulunmasının önem arz ettiği ve bu nedenle SAFEMATE’in deniz ortamındaki engelleri ve tehditleri tespit edebilen, bu bilgileri yorumlayabilen ve gemideki operatöre bir yönlendirme çözümü iletebilen güvenli seyrüsefer için bir karar destek sistemi geliştirmeye odaklandığı ifade edildi.

Anılan projeye bağlı sistemin kamera, sensör, radardan toplanan görüntülere ve verilere dayalı olarak nesne algılama ve çarpışmadan kaçınmaya yönelik gelişmiş bir farkındalık sağlamak üzere tasarlanmış olduğu, proje ortağı Kongsberg Maritime tarafından geliştirilen bir prototip sistemin Norveç'te bir feribot pilot projesinde test edildiği, prototip sisteminin projenin ilk yılında araştırmayı bilgilendirmek için yararlı sonuçlar verdiği vurgulandı.

Bu doğrultuda; SAFEMATE projesinin güvenli otomatik navigasyonu destekleyebilecek yeni geliştirilen teknoloji ve süreçler için önemli bir kanıtlama alanı olduğu, daha akıllı navigasyonel karar destek sistemlerinin getirilmesinin zorlukları ve olası çözümleri hakkında günümüze değin değerli bilgiler sağladığı ve bunun denizcilik endüstrisi için otonom işlevselliğe yönelik önemli bir adım olduğu, temel olarak deniz ortamına ilişkin bilgi ve farkındalığı artırmanın yanı sıra elektronik navigasyon cihazıyla rota tavsiyesinin sağlandığı, sistemde en yenilikçi unsurun geminin dış çevresindeki video akışını sağlamak için geminin etrafına yerleştirilmiş kameraların kullanılması olduğu, mürettebata engellerin ve potansiyel tehlikelerin daha doğru bir resmini vermek için radar ve sensörlerin çalıştığı, ardından sistem yazılımının yüksek güçlü işleme kapasitesi kullanarak navigasyon tavsiyesi oluşturmak için farklı kaynaklardan gelen veri girişini özümsediği belirtildi. (Kaynak: DNV)

7. Barselona Liman İdaresi Avrupa Deniz Limanları Organizasyonu (ESPO) 2022 Ödülünü Kazandı.

Barselona Liman İdaresi’nce yapılan açıklamada, Limanın deniz yolcu taşımacılığının şehir bağlantılarını güçlendirmedeki ve şehrin sosyoekonomik yapısına katma değer getirmedeki rolünün takdir edilerek ESPO 2022 Ödülü’nün kazanıldığı duyuruldu.

Söz konusu ödülün Barselona Liman İdaresi’nce başlatılan “Limanınız Yeniden Açılıyor” projesi kapsamında kazanıldığı ifade edilerek, projenin yolcu trafiğinin yeniden düzenlenmesinin yoluyla Barselona'nın eski limanı ile şehrin entegrasyonunu içerdiği, bu kapsamda bir feribot ve iki kruvaziyer terminalinin eski liman bölgesinden yalnızca yolculara tahsis edilmiş bir rıhtıma aktarıldığı ve çok amaçlı bir terminalin ticari limana taşındığı belirtilmiştir.

ESPO ödül jürisi Başkanı Dimitrios Theologitis tarafından yapılan açıklamada; Avrupa'nın mevcut en büyük liman yatırım projelerinden biri olan Barselona Limanının çok sayıda kamu ve özel sektör projesini bir araya getirdiği, gereklilikler doğrultusunda yeşil teknolojilere yatırım yapıldığı, limanda yapılan iyileştirmelerle birlikte değerli kıyı alanlarının ıslah edildiği ve insan trafiği sorunlarının çözülerek şehir sakinlerinin sorunlarının çözülebildiği ifade edildi. (Kaynak: ESPO)

8. Paris MOU Kapsamında 01.01.2022-28.11.2022 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları.

01.01.2022–28.11.2022 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında Türk Bayraklı gemilere yönelik 192 denetim gerçekleştirilmiş ve anılan tarihe kadar söz konusu denetimlerde İtalya’nın Augusta, Savona Limanları, Almanya’nın Bremen Limanı, Yunanistan’ın Aspropirgos Limanı, Romanya Köstence Limanı ve İtalya’nın Ravenna Limanında 2 kez olmak üzere toplam 7 adet Türk Bayraklı gemi tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (https://bit.ly/3OzOhVQ) yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

 

imeak_dto_aral_k_2022_ab_b_lteni_hk.pdf