• Home
  • |
  • EU Bulletin

İMEAK DTO Mayıs 2020 AB Bülteni

Avrupa'da denizcilik sektöründe meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

1- Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Association - ECSA) Yönetim Kurulu, Ulaştırma Bakanlarının katıldığı toplantıda ortaya konulan olumlu görüşmeleri takdirle karşıladı.

ECSA Yönetim Kurulu, Ulaştırma Bakanlarının 29 Nisan 2020 tarihinde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıdaki görüşmelerde, Avrupa deniz taşımacılığı sektörüne ilişkin alınan olumlu sonuçları desteklediğini dile getirmiştir.

Söz konusu toplantıda Bakanlar, mevcut krizin Avrupa deniz taşımacılığı üzerindeki etkisini en iyi şekilde yönetmek için Avrupa tarafından ortak bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği hususunun altını çizmişlerdir

Bazı Üye ülkelerin, mürettebat değişiklikleri ve güvenli çalışma şartları gibi sorunlara acil bir şekilde koordineli bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdiği bugünlerde ECSA Yönetim Kurulu, söz konusu sorunlara ilişkin olarak Bakanların gösterdiği özeni takdir etmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından 8 Nisan'da yayımlanan Kılavuz sonrasında ECSA, zorlukları hızlı bir şekilde belirlemek ve raporlamak için detaylı incelemeler yapmaya başlamıştır.

Toplantı notlarında da belirtildiği üzere Bakanlar, mevcut olağandışı koşullar kapsamında, nakit geri ödeme yerine şirketlere senet yazabilme serbestliği verilmesi hususunu da gündeme getirmişlerdir. Bakanlar tarafından gündeme getirilen bu husus, deniz taşımacılığı sektörü tarafından olumlu karşılanmıştır.

ECSA Yönetim Kurulu, deniz taşımacılığı sektöründe yaşanan zorlukların üstesinden gelinmesi konusunda adımlar atan Avrupa Birliği Ulaştırma Komiseri Valean'a teşekkürlerini iletmiştir.

Yukarıda ele alınan konulara ilave olarak ECSA Yönetim Kurulu, Avrupa Komisyonu tarafından belirli sertifika, ruhsat ve yetkilerin geçerlilik sürelerinin uzatılması ve deniz taşımacılığı kuralları ile ilgili periyodik kontrollerin ve eğitimlerin ertelenmesine ilişkin sunulan önerileri de desteklemektedir. ECSA, şirketlerin mevcut koşullar altında ilgili belgelerini deniz güvenliği kurallarına göre yenilemesi mümkün olmadığı için güvenlikten taviz vermemek şartıyla, yukarıda belirtilen esnek ve akılcı çözümleri tamamıyla uygun bulduğunu belirtmektedir.

ECSA Yönetim Kurulu konu ile ilgili olarak şunları söylemiştir: "Avrupa deniz taşımacılığı sektörü 685.000 çalışanı ile birlikte COVID-19 salgını süresince tedarik zincirinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamaya yönelik karar almıştır. ECSA ve uluslararası ortağı Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping – ICS); Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Norveç'teki 25.000 gemi insanı da dâhil olmak üzere, tüm dünyada denizlerde gemilerinde kalmak zorunda kalan 150.000 gemi insanının mürettebat değişikliklerinin acil bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda seslerini duyurmaları için limanlarda bulunan tüm gemilere 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yerel saat ile 12:00'da gemi düdüğü çalmaları hususunda çağrıda bulunmuştur." (Kaynak: ECSA)

2- Paris MoU tarafından COVID-19 salgınının etkileri ile ilgili olarak daha önce düzenlenen kılavuzlarda değişiklik yapıldı.

COVID-19 salgınına ilişkin olarak deniz taşımacılığı sektörünü gerektiği şekilde bilgilendirmek amacıyla oluşturulan COVID-19 salgınının etkilerine ilişkin Paris MoU kılavuzu kamuoyuna açık bir hale getirilmiştir.

Paris MoU, mevcut koşullar altında çeşitli esnekliklerin uygulanmasına ihtiyaç doğduğundan Üye Yetkililer için geçici bir kılavuz yayımlamıştır.

Yayımlanan söz konusu geçici kılavuzda, Koronavirüs krizi kapsamında gemi sertifikalarının üç ay süre ile uzatılabileceği kabul edilmiştir.

Salgın sonucunda gemi işletmecilerinin yaşadığı sorunlar ile sörvey ve denetleme işlemlerindeki aksaklıklar göz önünde bulundurulduğunda Paris MoU, daha önce yayımlanan kılavuzdaki üç aylık süre uzatımının sorunların çözümü için yetersiz olabileceğine karar vermiş ve bu nedenle kılavuzda değişiklik yapmıştır.

Paris MoU konu ile ilgili; "Şu anda içerisinde bulunduğumuz olağandışı şartlar değerlendirildiğinde, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (International Labour Organization – ILO), Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (Maritime Labour Convention – MLC) ile ilgili olarak deniz çalışanlarını ilgilendiren konulardaki bilgi notuna uygun şekilde COVID-19 salgını sürecinde sertifikaların geçerlilik tarihlerinin uygun ve orantılı bir şekilde uzatılması kabul edilebilir." Açıklamasında bulunmuştur. (Kaynak: Safety for Sea)

3- ECSA Yönetim Kurulu, Avrupa Komisyonu'nun 2020 yılı turizm ve seyahat paketini destekliyor.

Avrupa Komisyonunun beş belgeden oluşan turizm ve seyahat paketi, AB sınırları içerisinde serbest dolaşım kısıtlamalarını kaldırmayı, taşımacılığın kademeli olarak tekrardan hayata geçirilmesini desteklemeyi, turizm aktivitelerine ilişkin olarak ortak kriter ve ilkeler oluşturmayı ve iptal alternatifleri için öneriler getirmeyi içermektedir.

ECSA ve üyeleri, Avrupa Komisyonu'nun koordineli ve düzenli bir şekilde normale dönüş sürecine ilişkin olarak gösterdiği çabayı ve verdiği mesajı desteklemektedir. Deniz taşımacılığı sektörü, Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan paketin benimsediği hedef bazlı yaklaşım başta olmak üzere, turizm ve yolcu taşımacılığı işletmelerinin desteklenmesine yönelik Avrupa Komisyonu tarafından gösterilen bağlılığı da takdirle karşılamaktadır.

Konuyla ilgili olarak ECSA Genel Sekreteri Martin Dorsman şunları söylemiştir: "Söz konusu turizm ve seyahat paketi yolcu taşımacılığı işletmelerinin desteklenmesi gerektiği ve nakit para akışlarının sürdürülmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı hususlarında üye ülkelere açık bir mesaj göndermektedir."

"Söz konusu paketin sonuç vermesi için gerekli bir diğer şart ise mürettebat değişikliklerinin tüm dünya ve Avrupa'da tekrardan hayata geçirilmesidir. Bu konuda Avrupa Birliği gerekli tüm çabayı göstermekte ve diğer bölgelerin de aynı çabayı göstermeleri hususunda örnek teşkil etmektedir. Bu nedenle Avrupa Komisyonu'nun gerekli tüm hizmetlerin ulusal düzeyde yerine getirilmesini sağlamak için AB Üye Devletleri tarafından gösterilen çabaları koordine etme hususunda aktif bir rol oynayacaklarına yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Avrupa Komisyonu'nun denizcilik, havacılık, kara taşımacılığı, sağlık, konaklama tesisleri, polis, sınır kontrolü, vize ve dış ilişkiler ile ilgili hizmet sunan çeşitli kurumlar ile yakın bir ilişki içerisinde olması hayati bir öneme sahiptir."

Yolcu ve denizcilik sektöründe çalışanların sağlık ve güvenlikleri deniz taşımacılığı sektörünün en yüksek önceliğidir. Sektör, taşımacılık ve turizm sektörlerinin tekrardan güvenli ve düzenli bir şekilde açılmasını sağlamak ve turizm ve seyahat paketinin kılavuz ilkelerinin uygulanmasını takip etmek için Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışmaya devam edecektir. (Kaynak: ECSA)

4- Gemiye çıkan kıyı personeli ve gemi personeli arasındaki riski en aza indirmek için alınacak koruyucu önlemlere ilişkin ECSA, EMPA ve ETF'nin COVID-19 ortak bildirimi.

ECSA, Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği (European Maritime Pilots' Association – EMPA) ve Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (European Transport Workers' Federation – ETF), European Healthy GateWays tarafından sunulan önerileri memnuniyetle karşılamakta ve deniz taşımacılığı sektöründe çalışan işçilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ve limanlardaki faaliyetlerin sorunsuz ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için ortak bir yaklaşım sergilenmesi konusunda çağrıda bulunmaktadır.

COVID-19 krizinin teşkil ettiği tüm zorluklara rağmen Avrupa deniz taşımacılığı sektörü çalışanları, salgından etkilenen milyonlarca kişiye mal, enerji ve ekipman tedarikini kesintisiz olarak sağlamak ve gerekli taşımacılık hizmetlerini vermek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Deniz taşımacılığı sektöründe çalışan işçiler de yolcu taşımacılığı hizmetlerinin Avrupa çapında tekrardan faaliyete geçirilmesi konusunda önemli bir yere sahiptir.

Söz konusu sektör çalışanlarının işlerini güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapmalarını sağlamak ve denizcilik lojistik zincirinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sürdürmek için, kılavuz kaptanlar da dâhil olmak üzere gemilere ziyarette bulunan işçiler ve gemi personeli arasındaki fiziksel etkileşimden kaynaklanan riskleri en aza indirgemek için uygulanan prosedürlere ilişkin ortak ve net bir yaklaşımda bulunmak önemlidir.

Gemilerde bulunan kişilerin sağlıklarının korunmasına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Kılavuzlarında şu ifadeler yer almaktadır; "Tüm insanları COVID-19 salgınının bulaşma riskinden korumak için kılavuz kaptanlar, mürettebat ve liman çalışanları arasındaki fiziksel etkileşimin en aza indirgenmesi gerekmektedir. Fiziksel etkileşimin gerekli olduğu durumlarda, gemide ve limanda bulunan işçilerin kişisel koruyucu ekipman giymeleri ve sosyal mesafe önlemlerinin uygulanması gerekmektedir." Belirtilen bu hususlar aynı zamanda, Avrupa Komisyonu'nun yakın geçmişte kabul edilen taşımacılık hizmetlerinin kademeli bir şekilde normal hale getirilmesi ve eşgüdüm hakkındaki kılavuzunda da belirtilmiştir. Söz konusu kılavuzda, taşımacılık sektöründe çalışan işçilerin işlerinin doğası gereği diğer insanlarla yüksek düzeyde etkileşimde bulunmalarından dolayı işverenlerin söz konusu işçilere kişisel koruyucu ekipman sağlamaları gerektiği belirtilmektedir. Buna ek olarak, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization – IMO) mürettebat değişikliği protokolleri hakkındaki 4204/Add.14 sayılı sirküleri ve 4204/Add.6 sayılı sirkülerinde bulunan kılavuz, liman başkanlıkları ve liman çalışanlarının görüntüleme protokollerine ve diğer prosedürlere uymaları yönünde talepte bulunmaları için hükümetlere ve ilgili yetkili makamlara öneride bulunmuştur.

Üye Devletler, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve sosyal mesafe konularında kendi ulusal kılavuzlarını hayata geçirmişlerdir. Bu durum neticesinde liman ve bayrak devletleri tarafından ortaya konulan farklı kılavuzlar meydana gelmiştir. Bu durum, kıyı personelinin kendi ülkesinde uygulanan kılavuzlara uygun bir şekilde gemiye çıktığı ve limana yaklaşan gemi tarafından benimsenen kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve ateşin ölçülmesi ile ilgili protokollere uymadığı durumlarda, gemide bulunan personel arasında sağlık ve güvenlik ile ilgili endişelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Gemi ve kıyıda bulunan personel arasındaki güvenli etkileşimin sağlanmasına ilişkin olarak IMO tarafından hazırlanan rehber bu gibi durumlarda fayda sağlayacaktır.

Fakat IMO'nun söz konusu rehberine ek olarak imzacı taraflar, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, sosyal mesafe ve vücut ısısının ölçülmesi gibi konularda limanların ortak bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu sayede deniz taşımacılığı sektöründe çalışan işçiler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulacak ve liman faaliyetleri sorunsuz ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.

Avrupalı armatörleri temsil eden ECSA, EMPA, ETF gibi kuruşlar, Avrupalı kılavuz kaptanlar ve Avrupalı denizciler, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve kıyıda çalışan personel ile gemide çalışan personel arasında uygulanacak sosyal mesafe hakkında EU Healthy GateWays tarafından oluşturulan ek rehberi memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra EHG, vücut ısısı testlerine ihtiyaç duyulmasına ilişkin olasılıklar üzerine de rehber sunmaktadır.

Kıyıda çalışan ve gemiye çıkan tüm personelin kendi işvereni tarafından sağlanan maske ve kişisel koruyucu ekipman giymesini ve en az 1,5 metre olmak üzere sosyal mesafe kuralını uygulamasını sağlamak amacıyla, Avrupa Sağlıklı Kapılar Ortak Girişimi (European Healthy Gateways Joint Action) tarafından oluşturulan rehberin yürürlüğe konulması ve ulusal rehberlerin de bu doğrultuda uyarlanmasına yönelik olarak etkili bir şekilde çalışma sergilemeleri için Üye Ülkelerin ilgili makamlarına ve tüm sektör paydaşlarına çağrıda bulunmaktayız. European Healthy GateWays'in vücut ısısı ölçümüne ilişkin önerileri de göz ardı edilmemelidir. (Kaynak: EMPA)

5- 01.01.2020-27.05.2020 tarihleri arasındaki Paris MOU kapsamında Türk bayraklı gemi tutulmaları.

01.01.2020 – 27.05.2020 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında Türk Bayraklı gemilere yönelik 61 denetim gerçekleştirilmiş ve söz konusu denetimlerde herhangi bir gemi tutulmamıştır. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx) yer almaktadır.

 

imeak_dto_may_s_2020_ab_b_lteni.pdf